User name   
Password  Forgot Your password

Advanced search
Name* Company code
Valid VAT code
+370    
+370    
+370    
Address
Advanced search
Name
 
Address
 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z KITA

UAB GUFEMA, 302778985

Įgaliojimas 2022-07-10 2022-07-29 2022-08-03
Pranešimas apie numatomą inicijuoti likvidavimą Registro tvarkytojo iniciatyva pagal CK 2.70 str. 2022-11-29 2022-11-30 2022-12-01
Sprendimas inicijuoti juridinio asmens likvidavimą (CK 2.70 str.) 2023-03-13 2023-03-13 2023-03-13
Sprendimas likviduoti juridinį asmenį (CK 2.70 str.) 2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19
Pranešimas Dėl priimto sprendimo padidinti įstatinį kapitalą 2016-06-13 2016-06-14 2016-06-15
Vienintelio akcininko sprendimas Dėl įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo 2016-06-13 2016-06-14 2016-06-15
Vienintelio akcininko sprendimas Dėl įstatų patvirtinimo 2016-06-13 2016-06-21 2016-06-22
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl įstatų įregistravimo 2016-06-21 2016-06-21 2016-06-22
Įstatai 2016-06-13 2016-06-21 2016-06-22
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas 2016-02-11 2016-02-11 2016-02-11
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas 2015-02-23 2015-05-26 2015-05-26
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas 2014-02-26 2014-05-22 2014-05-22
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas 2013-04-22 2013-05-23 2013-05-23
Steigimo aktas 2012-05-04 2012-05-08 2012-05-10
Akcininkų sąrašas 2012-05-08 2012-05-08 2012-05-10
Steigėjo sprendimas 2012-05-08 2012-05-08 2012-05-10
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl juridinio asmens įregistravimo 2012-05-08 2012-05-08 2012-05-10
Įstatai 2012-05-08 2012-05-08 2012-05-10
Vienintelio akcininko sprendimas Dėl vadovo išrinkimo 2012-05-24 2012-05-28 2012-05-29
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl vadovo ir akcininko duomenų įregistravimo 2012-05-28 2012-05-28 2012-05-29
Akcininkų sąrašas 2012-05-24 2012-05-28 2012-05-29