User name   
Password  Forgot Your password
Registration
We are updating the cr.lt portal, and for any questions, we await info@cr.lt or phone +370 5 2661392
Advanced search
Name* or Company code
Valid VAT code
Contact information
+370    
+370    
+370    
Address
Advanced search
Name
Crefo number
Register Number
Contact information
 
Address
 
 

Darbdavių skolos indeksas DIX 443

DIX ir AIX 2024-07-12

DIX - darbdavių skolos Sodrai indeksas
AIX - darbdavių atidėtų skolų Sodrai indeksas

Darbdavių skolos indeksas DIX (įmonių-darbdavių skolos suma padalinta iš įmonių, turinčių bent vieną darbuotoją, skaičiaus) skaičiuojamas kasdien Sodros teikiamų duomenų pagrindu. DIX parodo visų darbuotojus turinčių Lietuvos įmonių sugebėjimą laiku sumokėti mokesčius. Kuo mažesnė indekso reikšmė - tuo geriau sumokami ar išieškomi socialinio draudimo mokesčiai. Rodyklė indekso skydelyje rodo metinį indekso pokytį. Bendrąją ekonomikos būklę, jos sezoninius svyravimus, apibūdina tų pačių mėnesio dienų DIX reikšmės palyginimas. DIX skaičiuoja Lietuvos pramonininkų konfederacija ir UAB Creditreform Lietuva.

DIX – mokesčių mokėjimas rodo ekonomikos būklę


Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) ir UAB Creditreform Lietuva sukūrė Lietuvos darbdavių skolos indeksą (DIX).

DIX pagrindas - nuo 2011 m. pradžios Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodros) viešai skelbiami unikalūs duomenys apie visų Lietuvos įmonių, turinčių bent vieną darbuotoją, personalo skaičių ir įmonių įsiskolinimą Sodrai.


DIX privalumai:


Praktinis: Indeksas remiasi informacija apie tai, kaip įmonės vykdo savo finansinius įsipareigojimus Sodrai. DIX rodo įmonių gebėjimą sumokėti mokesčius.

Svarbus: Faktas, kad įmonė skolinga Sodrai (nemoka Sodrai, nemokės ir tau), vertingesnis už faktą, kad įmonė skolinga kitai įmonei. Paprastai jei įmonė daugiau kaip mėnesį vėluoja mokėti Sodrai, ji jau būna skolinga ne tik savo tiekėjams ar kreditoriams, bet net ir mokesčių inspekcijai. Rizikos vertinimui įdomiausios yra senesnės nei 30 dienų skolos Sodrai.

Atnaujinamas kasdien: Pagal nusistovėjusią praktiką naują skolininkų sąrašą Sodra skelbia praėjus 2-3 dienoms po kiekvieno mėnesio 15 dienos – galutinio mokesčių sumokėjimo termino. Toliau – iki kitos 15-osios - kasdien atnaujinama informacija apie tai, kaip skolininkai dengia savo skolas.

Visaapimantis: Prievolė mokėti mokesčius egzistuoja visiems verslo subjektams, Lietuvoje, kurie moka atlyginimus. Sodra kasdien skelbia duomenis apie visus savo skolininkus be išimties. Bent vieną dieną Sodrai buvo skolingos 80 proc. Lietuvos įmonių.

Objektyvus: Indeksui skaičiuoti imama viešai prieinama, pirminė, niekaip neinterpretuota informacija, kurią bet kuris norintis gali pamatyti adresu www.sodra.lt. DIX indekso metodika atvira ir prieinama kiekvienam norinčiam.

Paprastas: DIX – tai visų įmonių-darbdavių suminė skola, padalinta iš įmonių, turinčių bent vieną darbuotoją, skaičiaus. Daugiau jokių sąlygų ir išlygų.


Darbdavių skaičius


Skola ir atidėta skola Sodrai (Eur)Dažnai užduodami klausimai

Jo išraiška labai paprasta - tai suma eurų, kurią vidutiniškai SODRAI skolingas vienas Lietuvos darbdavys (skaičiuojami visi esami darbdaviai).

Įmonių-darbdavių skolos suma padalinama iš įmonių, turinčių bent vieną darbuotoją, skaičiaus.

SODRAI skolingi darbdaviai, o ne darbuotojai.

Skaičiuojant DIX, imami visi darbdaviai, t.y. įmonės, įdarbinusios bent vieną darbuotoją. Kadangi ypač buvusiose didesnėse bankrutuojančiose ar likviduojamose įmonėse paprastai dirba keletas darbuotojų, užsiimančių turto saugojimu, pardavimu ir pan. (jos yra darbdaviai) – tokių įmonių skolos irgi vertinamos. Atmetamos tik įmonės, neturinčios darbuotojų. Bankrutavusiai įmonei likus be darbuotojų, ji ir jos skola indekso skaičiavimui nebenaudojama. Jei skola buvo santykinai didelė, tai atitinkamai veikia indeksą.

Lyginti duomenis prasminga tik, jei gretinamos tos pačios mėnesio dienos skolos. Žemiau pateikiamos dienos*, kuriomis ir lyginami duomenys:
  • 16 kiekvieno mėnesio diena - MIN skola (tai 30 dienų senumo skola, nes po 16 d. skelbiamos jau naujo, ką tik praėjusio mėnesio skolos).
  • 19 kiekvieno mėnesio diena - MAX skola (šią dieną paskelbiama, kaip įmonės mokėjo Sodrai už naują, ką tik praėjusį mėnesį).
  • 23 kiekvieno mėnesio diena - praėjus savaitei po mokėjimo termino, SODRA turi teisę taikyti prievartines pinigų išieškojimo priemones, t.y. po šio termino sumažėjusi įmonės skola SODRAI gali būti jau ne įmonės geros valios, SODROS veiksmų rezultatas.
* Pastaba: duomenis apie skolas SODRA skelbia su 3 dienų vėlavimu, t.y. pvz., 16 dienos duomenys realiai paskelbiami 19 d.
** Pastaba: SODRA nuo 2018-05-10 iki 2018-06-19 duomenų apie skolas neskelbė dėl techninių priežasčių.