Vartotojo vardas   
Slaptažodis  Pamiršau slaptažodį
Registracija
SVARBU: trumpos ataskaitos iš 21 Europos šalių, nuo šiol LENKIJOS ir LATVIJOS. Užsakymams: nariai@cr.lt, pardavimai@cr.lt
Detali paieška
Pavadinimas* arba Įmonės kodas
Galiojantis PVM kodas
Kontaktinė informacija
+370    
+370    
+370    
Adresas
Detali paieška
Pavadinimas
Crefo numeris
Registro Nr.
Kontaktinė informacija
 
Adresas
 
 

Cr.Lt Įmonių nemokumas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z KITA

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ALINITA", 141619046

Dokumentas Aprašymas Gavimo data
Nemokumo pranešimas Gauta 2024-06-12
Dokumentas Aprašymas Dokumento data Gavimo data Registravimo data
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2022 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) 2023-04-18 2023-05-09 2023-05-09
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2023 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos 2024-04-18 2024-05-14 2024-05-14
Įgaliojimas 2022-05-23 2022-05-23 2022-05-23
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) 2022-04-26 2022-05-24 2022-05-24

Gavote nemokumo pranešimą? Apsilankykite Nemokumo vertinimo sistemos puslapyje - Nemokumo Vertinimo Sistema

Kas yra Nemokumas?

Lietuvoje nuo 2020-01-01 įsigaliojo nauja LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau- JANĮ) redakcija. Taikomos naujos prievolės įmonės vadovui. Nemokumas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo negali laiku vykdyti turtinių prievolių, arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo tikslas - sudaryti sąlygas veiksmingam juridinių asmenų procesui, užtikrinant kreditorių ir juridinių asmenų interesantų interesų pusiausvyrą.

Kokie gali būti mano veiksmai gavus nemokumo pranešimą?

Nemokumo pranešime nurodoma informacija apie įsiskolinimo dydį, gali būti siūlomas skolos mokėjimo grafikas, siūlymas susitarti dėl pagalbos, dalies skolos nurašymo ar kitų priemonių, kurios padėtų skolininkui įveikti sunkumus ir tęsti veiklą. Susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas ne trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo kreditoriui dienos. Reikia turėti omenyje, kad susitarimai galios tik tuomet, jeigu skolininkas sugebės susitarti su visais savo kreditoriais. Taip pat, jeigu skola jums viršija įstatymo nustatytą ribą – viršija 10 Vyriausybės patvirtintų MMA dydį (kas šiuo metu sudaro 6070 Eur), jūs galite patys inicijuoti bankrotą skolininkui. Kiekvienu atveju jums reikia įvertinti visas galimybes ir elgtis taip, kaip, Jūsų manymu, pavyks atgauti didžiausią skolos dalį mažiausiomis sąnaudomis.

Ar galiu kelti pranešimą jei jau nemokumo pranešimas apie įmonę yra įkeltas kažkieno kito?

Taip, net jeigu gautas nemokumo pranešimas jau yra įkeltas nemokumo vertinimo sistemoje kito subjekto, Jūs vis tiek neprarandate galimybės patalpinti gautą iš skolininko nemokumo pranešimą ir sulaukti nemokamo įmonės įvertinimo.

Nenoriu įkelti pranešimo. Ar vis tiek galiu gauti įmonės vertinimą?

Nemokumo vertinimo sistema veikia kaip solidari savitarpio pagalbos sistema, todėl norint gauti nemokamą skolininko įvertinimą prašome viešai pasidalinti savo turima informacija apie jį.

Jeigu sistemoje nėra registruotų įmonės nemokumo pranešimų, ar tai reiškia, kad įmonė moki?

Nors Nemokumo vertinimo sistemoje yra visų Lietuvoje registruotų juridinių asmenų sąrašas, savo skolininkų nemokumo pranešimus vartotojai į ją įkelia savanoriškai, todėl tai, kad sistemoje nėra įmonės nemokumo pranešimo dar nereiškia, kad įmonė nėra jų išsiuntusi savo kreditoriams.

Daugiau informacijos apie įmones ir jų finansinę padėti galite rasti cr.lt duomenų bazėje. Susisiekite su jos administratoriumi tel. 852661383.

Kaip nuspręsti, ar verta sutikti su skolininko man siūlomomis sąlygomis?

Įkėlę skolininko gautą nemokumo pranešimą į Nemokumo vertinimo sistemą gausite aktualų informacijos rinkinį ir pasiūlymą, koks galėtų būti sprendimas. Jūsų sprendimą lemia daug objektyvių ir subjektyvių veiksnių - ne tik skolininko būklė, ir skolos jums dydis, bet ir jūsų bendradarbiavimo istorija, jūsų tikėjimas įmonės ateitimi ir t.t. Mes pateiksime jums objektyvų žinomų išmatuojamų faktorių įvertinimą, kurs padės jums apsispręsti. Bet sprendimą turėsite priimti jūs patys.

Ar turiu teisę atskleisti nemokumo pranešimo turinį?

Nemokumo pranešimas tai įstatymo numatyta privaloma stadija inicijuojant nemokumo bylą, todėl tai nėra dalis privataus susitarimo, kuriems gali būti taikomos konfidencialumo principo taisyklės. Nemokumo pranešimą Jūs gaunate nes tai yra privaloma skolininko pareiga Jums. Informacija, kuri yra skelbiama nemokumo pranešime nėra konfidenciali, be to pažymėtina, jog BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatos nėra taikomos juridinių asmenų duomenims. Pasitikėjimas mums yra didžiausia vertybė, todėl visi nemokumo pranešimai, talpinami nemokumo vertinimo sistemoje yra nuasmeninti, ir Jūsų duomenys nebus skelbiami.

Ar įkeltas nemokumo pranešimas bus viešai skelbiamas?

Taip, Nemokumo vertinimo sistemoje įkelti nemokumo pranešimai skelbiami viešai, tačiau pranešimą įkėlusios įmonės informacija nuasmeninama, todėl nebus galima atpažinti kas įkėlė pranešimą.

Kaip vertinama nemoki įmonė?

Kaupiantis statistiniams duomenims apie nemokias įmones tikimės parengti matematiškai pagrįstą formulę, kuri atsakys į klausimus dėl nemokios įmonės ateities, įvertinant visus galimus nemokios įmonės būklę veikiančius faktorius. Kol kas siūlydami sprendimus remiamės ilgamete tarptautine Creditreform tinklo patirtimi vertinant įmonių riziką. Įvertinimo pagrindimui pateiksime IMK ataskaitą, kurioje rasite šią informaciją: pilną ir aktualią kontaktinę įmonės informaciją; apyvartą, metinį pelną, darbuotojų skaičių; nekilnojamojo turto turėjimo faktą; turto areštų kiekį ir datą; teismų, bylų, vėlavimų, viešos informacijos faktų kiekius, datas; transporto priemonių kiekį; deklaruotą veiklą; įstatinį kapitalą; darbuotojų skaičių; SODRA skolas ir atidėjimus. Jei turite klausimų, ar norite sužinoti daugiau apie nemokios įmonės vertinimą, apsilankykite Nemokumo vertinimo sistemos Facebook puslapyje.

Ką daryti jei nepavyko įkelti nemokumo pranešimo?

Jeigu nepavyksta įkelti pranešimo į sistemą, ar kyla kokių nors kitų nesklandumų, kreipkitės tel. 852661383, arba nemokumas@cr.lt ir mūsų darbuotojai jums padės.

Kada gausiu nemokios įmonės įvertinimą po nemokumo pranešimo įkėlimo?

Įmonės įvertinimą ir IMK ataskaitą gausite po nemokumo pranešimo įkėlimo. Įkėlus pranešimą juos iš karto matysite Nemokumo vertinimo sistemos puslapyje.