Vartotojo vardas   
Slaptažodis  Pamiršau slaptažodį
Registracija
SVARBU: trumpos ataskaitos iš 20 Europos šalių, nuo šiol LENKIJOS ir OLANDIJOS. Užsakymams: nariai@cr.lt, pardavimai@cr.lt
Detali paieška
Pavadinimas* arba Įmonės kodas
Galiojantis PVM kodas
Kontaktinė informacija
+370    
+370    
+370    
Adresas
Detali paieška
Pavadinimas
Crefo numeris
Registro Nr.
Kontaktinė informacija
 
Adresas
 
 

PRANEŠIMAS APIE JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMĄ

Šiuo viešu pranešimu apie galimą Jūsų asmens duomenų tvarkymą UAB Creditreform Lietuva, juridinio asmens kodas 122282731, buveinės adresas A.Jakšto g. 9-225, Vilnius, būdama tarptautinio kredito valdymo paslaugų įmonių susivienijimo Verband der Vereine Creditreform e.V. nare, informuoja duomenų subjektus, kurių asmens duomenys gali būti susiję su juridiniu asmeniu ir gali būti tvarkomi mūsų įmonėje.

Europos Parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 preambulės 14 punktas pažymi, kad reglamentas neapima juridinių statusą turinčių asmenų duomenų, įskaitant juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą ir kontaktinius duomenis, tvarkymo.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.71 straipsnio 1 dalis ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo 4 straipsnis numato, kad juridinių asmenų registro duomenys, registre kaupiami dokumentai ir bet kokia kita registrui pateikta informacija yra vieša. Ji teikiama įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.72 straipsnio 2 dalis numato, kad juridinių asmenų registro duomenys teikiami juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnio 1 dalies 6 punktu, juridinių asmenų registre turi būti nurodyti juridinio asmens valdymo organų nariai (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta).

UAB Creditreform Lietuva savo veikloje naudoja viešai savo veiklą skelbiančių, taip pat Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre ir/ar kituose registruose registruotų ūkio subjektų (juridinius asmenis arba kitas organizacijas, juridinio asmens ar kitos organizacijos filialus, Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdančius teisės aktų reglamentuojamą ūkinę veiklą, kurią prižiūri subjektai (priežiūros institucijos) įstatymų nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą) informaciją.

Minėta informaciją teisėtai gaunamą iš įvairių šaltinių (viešų ir privačių registrų, internetinių svetainių, spaudos, tiesioginių kontaktų su subjektais ir/ar jų kreditoriais ir kitų). UAB Creditreform Lietuva nėra suinteresuota tvarkyti, kaupti ar kitaip sisteminti informacijos apie fizinius asmenis, tačiau gali pasitaikyti atvejų, kuomet ūkio subjekto duomenys sutampa ar yra neatsiejami susiję su fizinio asmens duomenimis (individualios įmonės pavadinimas, telefonas, el.pašto adresas ir pan.). Dažniausiai, tik pats fizinis asmuo, kurio asmens duomenys galimai persikerta su ūkio subjekto duomenimis, gali identifikuoti, jog ūkio subjekto duomenų tvarkymas galimai sąveikauja su fizinio asmens duomenų tvarkymu.

Dėl aukščiau nurodymų aplinkybių informuojame, jog pastebėję neatitikimų, taip pat tais atvejais, kuomet nesutinkate, kad Jūsų fizinio asmens duomenys būtų pateikiami prie ūkio subjekto duomenų, prašome kreiptis į UAB Creditreform Lietuva duomenų apsaugos pareigūną telefonu +370 (5) 2661393, el. paštu duomenuapsauga@creditreform.lt, arba paštu adresu A. Jakšto g. 9-225, Vilnius su motyvuotu prašymu pakeisti ar panaikinti aukščiau paminėtus duomenis. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tokiais atvejais prieš kreipiantis į UAB Creditreform Lietuva rekomenduojame atnaujinti (pakeisti/pašalinti) savo nurodytus fizinio asmens duomenis pirminiuose informacijos šaltiniuose, t.y., visuose viešuosiuose ir privačiuose registruose, interneto svetainėse, portaluose, skelbimuose ir kitur.