nemokumas, nemokumo, nemokumui
nemokumas, nemokumo, nemokumui
cr
BETA versija - galimi netikslumai.

VOKĖ-III, UAB nemokumo pranešimas

“Vokė-III UAB”
juridinio asmens kodas 120959622
Kreditoriui
UAB ***
2023/07/21 d. Nr. 50
PRANEŠIMAS
APIE “VOKĖ-III UAB” NEMOKUMO PROCESO
INICIJAVIMĄ, SIŪLYMĄ SUDARYTI SUSITARIMUS
DĖL PAGALBOS
Informuojame, kad “VOKE-III UAB” turi laikinų finansinių
sunkumų, todėl vadovaujantis Lictuvos Respublikos juridinių
asmenų nemokumo įstatymo (toliau — JAN]) nuostatomis
“VOKĖ-III UAB” teikia pranešimą kreditoriui del nemokumo
proceso inicijavimo, susitarimo del pagalbos sudarymo ir
restrukturizavimo proceso inicijavimo.

Įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais dél sumažėjusių
vartotojy užsakymų (B2C) ir vėluojančių verslo klienty projektų
(B2B). Didzioji dalis Bendrovés pajamų yra gaunama iš
pardavimų verslo klientams užsienio rinkose, del užsienio
statybos darbų, reikšminga esamų projektų, už kuriuos jau yra
gauti avansai, dalis persikėlė iš 2023 m. birželio — rugpjūčio
periodo, 2023 m. rugpjūčio — gruodžio periodus, atitinkamai
persikėle ir gamybos darbai bei turimos gauti pajamos pagal
patvirtintus uzsakymus. Siekiant stabilizuoti situaciją, įmonės
vadovybė patvirtino ir pradėjo įgyvendinti išlaidų mažinimo
programą bei siekia susitarti su visomis suinteresuotomis šalimis
del įmonės mokėjimų įvykdymo. Bendrovė turi solidų esamų
užsakymų portfelj ir šiuo metu derina su verslo klientais
užsakymus 2024 m. pirmam pusmečiui, kas suteikia galimybę
įmonei tęsti veiklą. Svarbu pažymėti, kad UAB ,,VOKE-III“
sutartis su klientais planuoja vykdyti pilna apimtimi pagal
sutartyse numatytus įsipareigojimus ir terminus.

Remiantis buhalteriniais apskaitos duomenimis, 2023 m.
birzelio 30 d. “VOKE-III UAB” Jums yra skolinga ***
EUR.

Jei turite klausimų dėl “VOKE-III UAB” įsipareigojimo Jūsų
atžvilgiu, prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.

Vadovaujantis JAN] 8 str. reikalavimais, bendrovė yra įpareigota
pasiūlyti bendrovės kreditoriams sudaryti susitarimą dėl
pagalbos. Vykdydama šią pareigą, bendrove siūlo kreditoriui
sudaryti susitarimą dėl pagalbos ir prašo kreditoriaus sutikti
atidėti bendrovės jam vykdytinų finansinių jsipareigojimų
įvykdymo terminą iki termino, nurodyto “VOKĖ-III UAB”
restruktūrizavimo plano projekte, taikytinų  kreditorinių
reikalavimų tenkinimo eilei, kuriai priskirtini kreditoriaus
reikalavimai.

Kreditoriaus sutikimas suteikti pagalba Bendrovei turi būti
pateiktas raštu iki 2023 m. rugpjūčio 16 d. Kreditoriui nepateikus
sutikimo suteikti pagalbą iki nustatyto termino, bus laikoma, kad
kreditorius atsisakė sudaryti susitarimą dėl pagalbos.
Tuo atveju, jeigu Bendrovei nepavyktų su dauguma kreditorių
sudaryti susitarimų del pagalbos, Bendrove inicijuos
restruktūrizavimo procesą.

“VOKE-III UAB” yra parengusi restruktūrizavimo projektą.
Del išsamesnės informacijos apie restruktūrizavimo procesą
ir/ar susipažinimo su restruktūrizavimo projektu kreiptis el.
paštu *** ar telefonu ***.

“VOKĖ:-1I1 UAB” direktorius
***

Įmonės paskelbusios nemokumą:

*Rodomi tie nemokumo pranešimai, kuriais pasidalino kreditoriai. Jei nemokumo pranešimo nėra - tai nereiškia, jog bendrovė nepradėjo nemokumo proceso.

Atsiųskite nemokumo pranešimą vertinimui: nemokumas@cr.lt

© Creditreform Lietuva, 2020. Nemokumo Vertinimo Sistema