nemokumas, nemokumo, nemokumui
nemokumas, nemokumo, nemokumui
cr
BETA versija - galimi netikslumai.

Nosada, UAB nemokumo pranešimas

UAB Nosada 

Juridinio asmens kodas 305277495
Adresas Perkūnkiemio g. 5, LT-12129 Vilnius 


PRANEŠIMAS 

dėl nemokumo proceso inicijavimo 

2024-02-02 Vilnius 


Vadovaudamiesi Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. 4 d. 1 pranešame, kad yra inicijuojamas UAB Nosada nemokumo procesas - restruktūrizavimo byla. 

UAB Nosada 2024-01-30 buhalterijos duomenimis skola Jūsų naudai yra *** Eur suma. Skolos dydis nėra suderintas, todėl tuo atveju, jeigu Jūsų buhalteriniais duomenimis skolos dydis nesutampa su mūsų nurodytu, prašome kreiptis dėl skolos likučio suderinimo. 

Siekiant išspręsti esamus laikinus UAB Nosada finansinius sunkumus, prašome sudaryti susitarimą dėl pagalbos, atidedant aukščiau nurodytos sumos mokėjimą. UAB Nosada siūlo sudaryti susitarimą, pagal kurį ieškinio sumos mokėjimas būtų pradedamas vykdyti praėjus 6 mėnesiams po susitarimo sudarymo, sumą sumokant lygiomis dalimis per 4 metų laikotarpį, mokėjimus atliekant kas 6 mėnesius. Šis siūlymas nėra laikomas susitarimo oferta, o kvietimas geranoriškai sudaryti susitarimą dėl pagalbos juridiniam asmeniui. 

Tuo atveju, jeigu negausime iš Jūsų susitarimo dėl pagalbos, nurodytos aukščiau, per 15 dienų nuo šio Pranešimo įteikimo dienos, kreipsimės į teismą dėl UAB Nosada restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 


UAB Nosada  Direktorė ***

Įmonės paskelbusios nemokumą:

*Rodomi tie nemokumo pranešimai, kuriais pasidalino kreditoriai. Jei nemokumo pranešimo nėra - tai nereiškia, jog bendrovė nepradėjo nemokumo proceso.

Atsiųskite nemokumo pranešimą vertinimui: nemokumas@cr.lt

© Creditreform Lietuva, 2020. Nemokumo Vertinimo Sistema