nemokumas, nemokumo, nemokumui
nemokumas, nemokumo, nemokumui
cr
BETA versija - galimi netikslumai.

Lukšių pieninė, UAB nemokumo pranešimas

NUO: 

UAB „Lukšių pieninė 

Juridinio asmens kodas: 300106070
Buveinės adresas: A. Tatarės g. 54, Lukšiai, Šakių r., Lietuva 


KAM: ***

DĖL UAB „LUKŠIŲ PIENINĖ NEĮVYKDYTŲ PRIEVOLIŲ, GALIMOS PAGALBOS IR POTENCIALAUS NEMOKUMO PROCESO 

2023 m. lapkričio 27 d. Lukšiai 

Gerbiamas Kreditoriau, 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 str. informuojame, kad UAB „Lukšių pieninė prievolė Jums pranešimo išsiuntimo dienai sudaro *** Eur. 

Pažymime, kad jeigu per 15 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, juridinis asmuo žada kreiptis į teismą dėl bankroto arba restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 

Pasiūlymai dėl pagalbos galėtų būti (neapsiribojant): 

1) Prievolės modifikavimas (terminų atidėjimas, sąlygų keitimas); 

2) Atleidimas nuo prievolės ar jos dalių (pvz. palūkanų, delspinigių atsisakymas). 


Tikimės supratingumo. 
UAB „Lukšių pieninė vadovas ***

Įmonės paskelbusios nemokumą:

*Rodomi tie nemokumo pranešimai, kuriais pasidalino kreditoriai. Jei nemokumo pranešimo nėra - tai nereiškia, jog bendrovė nepradėjo nemokumo proceso.

Atsiųskite nemokumo pranešimą vertinimui: nemokumas@cr.lt

© Creditreform Lietuva, 2020. Nemokumo Vertinimo Sistema