nemokumas, nemokumo, nemokumui
nemokumas, nemokumo, nemokumui
cr
BETA versija - galimi netikslumai.

Kalvos namai, UAB nemokumo pranešimas

UAB „Kalvos namai

(buvęs pavadinimas UAB „RO16)
juridinio asmens kodas 305487981
buveinės adresas J. Savickio g. 4-7, Vilnius 

el. paštas ***; tel. ***


UAB „Kalvos namai kreditoriui 

***

PRANEŠIMAS 
dėl UAB „Kalvos namai nemokumo (bankroto) proceso inicijavimo 

2024 m. vasario 12 d.
Vilnius 

Informuojame, kad UAB „Kalvos namai (buvęs pavadinimas UAB „RO16), juridinio asmens kodas 305487981 (toliau - Bendrovė), turi finansinių sunkumų, laiku negali vykdyti turtinių prievolių, o Bendrovės įsipareigojimai viršija jos turto vertę, t. y. Bendrovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla. 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 8 straipsnio 1 - 3 dalių nuostatomis, pranešame Jums, kad Bendrovės vadovas inicijuoja Bendrovės nemokumo procesą. Remiantis Bendrovės 2024 m. vasario 12 d. apskaitos duomenimis Bendrovės neįvykdytos prievolės dydis kreditoriaus *** atžvilgiu sudaro *** Eur sumą. 

Pažymime, kad jeigu per 15 (penkiolikos) dienų terminą nuo šio pranešimo įteikimo kreditoriui dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovės vadovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos Bendrovei iškėlimo. 

Vadovaujantis JANĮ 8 straipsnio 1 dalimi, šis pranešimas bus laikomas Jums įteiktu praėjus 7 (septynioms) dienoms nuo jo išsiuntimo registruotu laišku dienos. 

Pagarbiai  UAB „Kalvos namaidirektorius ***

Įmonės paskelbusios nemokumą:

*Rodomi tie nemokumo pranešimai, kuriais pasidalino kreditoriai. Jei nemokumo pranešimo nėra - tai nereiškia, jog bendrovė nepradėjo nemokumo proceso.

Atsiųskite nemokumo pranešimą vertinimui: nemokumas@cr.lt

© Creditreform Lietuva, 2020. Nemokumo Vertinimo Sistema