nemokumas, nemokumo, nemokumui
nemokumas, nemokumo, nemokumui
cr
BETA versija - galimi netikslumai.

Dendrus, UAB nemokumo pranešimas

UAB Dendrus

Juridinio asmens kodas 301901538 Jovarų g. 2, Eigirgalos k., 54341 Kauno r. 

Kreditoriui *** 

PRANEŠIMAS 

DĖL UAB „DENDRUS NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO 

2023-08-29
Kaunas 


Informuojame, kad 2023-08-29 dienos UAB Dendrus akcininko sprendimu, buvo nutarta pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio nuostatas inicijuoti UAB Dendrus bankroto procesą. 

UAB Dendrusneįvykdyta Jums prievolė yra *** EUR. 

Šis pranešimas bus laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo. Pažymime, kad jeigu per 15 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, UAB Dendrus kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 

UAB Dendrus direktorius ***

Įmonės paskelbusios nemokumą:

*Rodomi tie nemokumo pranešimai, kuriais pasidalino kreditoriai. Jei nemokumo pranešimo nėra - tai nereiškia, jog bendrovė nepradėjo nemokumo proceso.

Atsiųskite nemokumo pranešimą vertinimui: nemokumas@cr.lt

© Creditreform Lietuva, 2020. Nemokumo Vertinimo Sistema