nemokumas, nemokumo, nemokumui
nemokumas, nemokumo, nemokumui
cr
BETA versija - galimi netikslumai.

ALBRUVA, UAB nemokumo pranešimas

UAB "Albruva" 

Įm.k. 124637939 

PVM mokėtojo kodas LT246379314 

Adresas ***

Gavėjas ***

PRANEŠIMAS 
Dėl UAB Albruva nemokumo (bankroto) proceso inicijavimo 
2023-10-27, Vilnius 

UAB „Albruva" (toliau - Bendrovė) direktorius *** informuoja Bendrovės kreditorius, jog Bendrovė susidūrė su finansiniais sunkumais, Bendrovė yra nemoki, Bendrovė iš esmės veiklos nebevykdo (vykdoma veikla buvo baldinės medienos pjovimas / pardavimas bei baldų gamyba iš medžio masyvo), pajamų negauna, todėl likviduoti Bendrovės finansinius sunkumus ir Bendrovei atsiskaityti su kreditoriais galimybių nėra. Įvertinus nurodytą, inicijuojamas Bendrovės nemokumo (bankroto) procesas. 

LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 5 str. reglamentuoja, jog nemokumo procesą inicijuoti privalo: 
1) juridinio asmens vadovas, jeigu juridinis asmuo yra nemokus; 
2) juridinio asmens likvidatorius, jeigu juridinio asmens likvidavimo metu paaiškėja, kad juridinis asmuo yra nemokus. 

JANĮ 6 str. 2 d. 2 p. numato, kad juridiniam asmeniui tapus nemokiam, juridinio asmens vadovas privalo nedelsdamas inicijuoti nemokumo procesą. 

Vadovaujantis JANĮ 8 str., Bendrovė siunčia kreditoriams, tame tarpe ir Jums, siūlymą sudaryti susitarimą dėl pagalbos suteikimo Bendrovei sekančiomis sąlygomis: 

1) 2023-10-27 duomenimis Bendrovės skola Jums sudaro *** EUR; 

2) kadangi Bendrovė neturi galimybių su Jumis atsiskaityti, siūlome atsisakyti reikalavimo į 

Bendrovę visa apimtimi. 


Visiems kreditoriams atsisakius reikalavimų į Bendrovę, būtų sprendžiamas klausimas dėl Bendrovės likvidavimo procedūros inicijavimo. Visiems kreditoriams nesutikus atsisakyti reikalavimų į Bendrovę, Bendrovės direktorius kreipsis į teismą dėl Bendrovės bankroto bylos iškėlimo ir vykdymo teismo tvarka. 

Atsakymą į siūlymą sudaryti susitarimą dėl pagalbos suteikimo Bendrovei prašome pateikti per 15 (penkiolikos) kalendorinių dienų terminą sekančiais Bendrovės kontaktais: (i) paštu adresu: ***, Vilnius arba (ii) elektroniniu paštu: *** 

Per nurodytą terminą negavus kreditoriaus atsakymo į siūlymą sudaryti susitarimą dėl pagalbos suteikimo Bendrovei, bus laikoma, kad kreditorius atsisakė ir nesutinka sudaryti susitarimą dėl pagalbos suteikimo Bendrovei. 

UAB Albruva 
Direktorius ***


Įmonės paskelbusios nemokumą:

*Rodomi tie nemokumo pranešimai, kuriais pasidalino kreditoriai. Jei nemokumo pranešimo nėra - tai nereiškia, jog bendrovė nepradėjo nemokumo proceso.

Atsiųskite nemokumo pranešimą vertinimui: nemokumas@cr.lt

© Creditreform Lietuva, 2020. Nemokumo Vertinimo Sistema