nemokumas, nemokumo, nemokumui
cr
BETA versija - galimi netikslumai.

Gaukite įmonės įvertinimą NEMOKAMAI ir sužinokite, ar ji įveiks nemokumą

  1. Raskite įmonę ir pasitikrinkite, ar jos nemokumo pranešimų jau yra sistemoje
  2. Spauskite "Pranešti" ir įveskite Jūsų gauto pranešimo duomenis (Jūsų pačių įmonės duomenys bus nuasmeninti)
  3. Gaukite išsamų įmonės įvertinimą NEMOKAMAI
Kas yra Nemokumas?
Lietuvoje nuo 2020-01-01 įsigaliojo nauja LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau- JANĮ) redakcija. Taikomos naujos prievolės įmonės vadovui. Nemokumas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo negali laiku vykdyti turtinių prievolių, arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo tikslas - sudaryti sąlygas veiksmingam juridinių asmenų nemokumo procesui, užtikrinant kreditorių ir juridinių asmenų interesantų interesų pusiausvyrą.
Kokie gali būti mano veiksmai gavus nemokumo pranešimą?
Nemokumo pranešime nurodoma informacija apie įsiskolinimo dydį, gali būti siūlomas skolos mokėjimo grafikas, siūlymas susitarti dėl pagalbos, dalies skolos nurašymo, ar kitų priemonių, kurios padėtų skolininkui įveikti nemokumą ir tęsti veiklą. Susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas ne trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo kreditoriui dienos. Reikia turėti omenyje, kad susitarimai galios tik tuomet, jeigu skolininkas sugebės susitarti su visais savo kreditoriais. Taip pat, jeigu skola Jums viršija įstatymo nustatytą ribą – 10 Vyriausybės patvirtintų MMA dydį (kas šiuo metu sudaro 6070 Eur), Jūs patys galite inicijuoti restruktūrizavimą skolininkui. Kiekvienu atveju Jums reikia įvertinti visas galimybes ir elgtis taip, kaip, Jūsų manymu, pavyks atgauti didžiausią skolos dalį iš nemokumą paskelbusios įmonės, patiriant mažiausias sąnaudas.
Ar galiu įkelti nemokumo pranešimą į nemokumo vertinimo sistemą jei jau nemokumo pranešimas apie įmonę yra įkeltas kažkieno kito?
Taip, net jeigu gautas nemokumo pranešimas jau yra įkeltas nemokumo vertinimo sistemoje kito subjekto, Jūs neprarandate galimybės patalpinti gautą iš skolininko nemokumo pranešimą ir gauti nemokumą paskelbusios įmonės įvertinimą.
Nenoriu įkelti pranešimo. Ar vis tiek galiu gauti nemokumą paskelbusios įmonės įvertinimą?
Nemokumo vertinimo sistema veikia kaip solidari savitarpio pagalbos sistema, todėl norint gauti nemokamą skolininko įvertinimą prašome viešai pasidalinti savo turima informacija apie jį. Daugiau informacijos apie įmones ir jų finansinę padėti galite rasti cr.lt duomenų bazėje. Susisiekite su jos administratoriumi tel. 852661383.
Jeigu sistemoje nėra registruotų įmonės nemokumo pranešimų, ar tai reiškia, kad įmonė moki?
Nors Nemokumo vertinimo sistemoje yra visų Lietuvoje registruotų juridinių asmenų sąrašas, skolininkų nemokumo pranešimus vartotojai į ją įkelia savanoriškai, todėl tai, kad sistemoje nėra įmonės nemokumo pranešimo dar nereiškia, kad įmonė nėra jų išsiuntusi savo kreditoriams.
Kaip nuspręsti, ar verta sutikti su nemokumą paskelbusios įmonės (skolininko) siūlomomis sąlygomis?
Įkėlę skolininko gautą nemokumo pranešimą į Nemokumo vertinimo sistemą gausite aktualų informacijos rinkinį ir pasiūlymą, koks galėtų būti sprendimas. Jūsų sprendimą lemia daug objektyvių ir subjektyvių veiksnių - ne tik skolininko būklė, ir skolos dydis, bet ir Jūsų bendradarbiavimo istorija, tikėjimas įmonės ateitimi ir t.t. Mes pateiksime įvertinimą remiantis mums žinomais išmatuojamais faktoriais, kuris padės apsispręsti. Bet sprendimą turėsite priimti Jūs patys.
Ar turiu teisę atskleisti nemokumo pranešimo turinį?
Nemokumo pranešimas tai įstatymo numatyta privaloma stadija inicijuojant nemokumo bylą, todėl tai nėra dalis privataus susitarimo, kuriems gali būti taikomos konfidencialumo principo taisyklės. Nemokumo pranešimą Jūs gaunate, nes tai yra privaloma skolininko pareiga Jums. Informacija, kuri yra skelbiama nemokumo pranešime nėra konfidenciali, be to pažymėtina, jog BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatos nėra taikomos juridinių asmenų duomenims. Pasitikėjimas mums yra didžiausia vertybė, todėl visi nemokumo pranešimai, talpinami nemokumo vertinimo sistemoje yra nuasmeninti, ir Jūsų duomenys nebus skelbiami.
Ar įkeltas nemokumo pranešimas bus viešai skelbiamas?
Taip, Nemokumo vertinimo sistemoje įkelti nemokumo pranešimai skelbiami viešai, tačiau nemokumo pranešimą įkėlusios įmonės informacija nuasmeninama, todėl nebus galima atpažinti kas įkėlė pranešimą.
Kaip yra vertinamas įmonės nemokumas?
Kaupiantis statistiniams duomenims apie nemokias įmones tikimės parengti matematiškai pagrįstą formulę, kuri atsakys į klausimus dėl nemokios įmonės ateities, įvertinant visus galimus įmonės nemokumą veikiančius faktorius. Kol kas siūlydami sprendimus remiamės ilgamete tarptautine Creditreform tinklo patirtimi vertinant įmonių riziką. Įvertinimo pagrindimui pateiksime IMK ataskaitą, kurioje rasite šią informaciją: pilną ir aktualią kontaktinę įmonės informaciją; apyvartą, metinį pelną, darbuotojų skaičių; nekilnojamojo turto turėjimo faktą; turto areštų kiekį ir datą; teismų, bylų, vėlavimų, viešos informacijos faktų kiekius, datas; transporto priemonių kiekį; deklaruotą veiklą; įstatinį kapitalą; darbuotojų skaičių; SODRA skolas ir atidėjimus. Jei turite klausimų, ar norite sužinoti daugiau apie nemokios įmonės vertinimą, apsilankykite Nemokumo vertinimo sistemos Facebook puslapyje.
Ką daryti jei nepavyko įkelti nemokumo pranešimo?
Jeigu nepavyksta įkelti nemokumo pranešimo į sistemą, ar kyla kokių nors kitų nesklandumų, kreipkitės tel. 852661383, arba nemokumas@cr.lt ir mūsų darbuotojai Jums padės.
Kada gausiu nemokios įmonės įvertinimą po nemokumo pranešimo įkėlimo?
Įmonės įvertinimą ir IMK ataskaitą gausite po nemokumo pranešimo įkėlimo. Įkėlus pranešimą juos iš karto matysite Nemokumo vertinimo sistemos puslapyje.

Transporto įmonių skola „Sodrai“ – didžiausia nuo pandemijos pradžios

2021-10-19

„Creditreform Lietuva“ analitikų apibendrinti „Sodros“ duomenys rodo, kad 2021 m. rugsėjį transporto licencijas turinčių bendrovių įsiskolinimai „Sodrai“ pakilo į aukščiausią lygį nuo koronaviruso (COVID-19) pandemijos pradžios. Tiek bendrai, tiek skaičiuojant vienam šalies vežėjui tenkantį skolos lygį. Tuo tarpu rugsėjį bendra Lietuvos vežėjų skola padidėjo iki 19,646 mln. eurų arba iki 4,5 tūkst. eurų vienai transporto licenciją turinčiai bendrovei.

Per metus, t.y. lyginant su 2020 m. rugsėju, bendra transporto bendrovių grupės skola „Sodrai“ išaugo dukart, vienai transporto licenciją turinčiai bendrovei padidėjo dešimtadaliu, o vienai bendrovei tenkanti skola per metus išaugo 14,6 proc.

„Creditreform Lietuva“ direktoriaus Sauliaus Žilinsko nuomone, didelės įtakos sparčiam šalies vežėjų įsiskolinimų „Sodrai“ augimui turi valstybės suteiktos galimybės atidėti mokėjimus dėl koronaviruso pandemijos.

„Kol kas Lietuvos viešasis sektorius augina verslo įsiskolinimus, taip pat elgiasi ir „Sodra“. Galima sakyti, kad tai - nauja atsiskaitymų realybė. Tikrąjį vaizdą pamatysime, kai institucijos ims griežčiau elgtis su įsiskolinusiais – tai turėtų įvykti netrukus. Valstybinė mokesčių inspekcija yra paskelbusi, jog prie aktyvaus skolų išieškojimo sugrįš po spalio 31 d., o kada prie to sugrįš „Sodra“ kol kas nėra aišku. Jei „Sodra“ šį rudenį pradės griežčiau reaguoti į įmonių skolas, transporto bendrovių skola gali netgi mažėti dėl priverstinio skolų išieškojimo. Kitas klausimas – kaip tai paveiks verslą“, – sako S. Žilinskas.

Anot „Creditreform Lietuva“ vadovo, valstybės tolerancija verslo įsiskolinimams iš esmės atlieka verslo finansavimo funkciją, kuria naudojasi stambesnis verslas, turintis didelių apskaitos resursų.

„Buvusi galimybė be sąnaudų atidėti įsipareigojimų VMI ir „Sodrai“ vykdymą reiškia, kad atlaisvėja įmonių finansiniai rezervai, apyvartinis kapitalas. Šias lėšas galima panaudoti investuojant į verslo plėtrą. Pavyzdžiui, vienai stambiai transporto bendrovei tenkanti skola „Sodrai“ šiuo metu siekia 100,826 tūkst. eurų, kai visame sektoriuje vienai bendrovei tenkanti skola - 4,5 tūkst. eurų. Gali būti, kad didesnės bendrovės, atidėdamos įsipareigojimų vykdymą, taip atlaisvina vidinį kapitalą ir jį investuoja į kitus verslo poreikius“, – teigia S. Žilinskas.

Anot „Brandnomika“ ekonomisto Aleksandro Izgorodino, pastaruoju metu įtakos vežėjų įsiskolinimų „Sodrai“ prieaugiui galėjo turėti ir pablogėjusi situacija išorės rinkose, nuo kurių stipriai priklauso jų finansų būklė.

„Lietuvos vežėjai yra itin priklausomi nuo eksporto ir, reikia pripažinti, kad rudenį situacija eksporto rinkose blogėjo. Europos Sąjungos regione šiuo metu matome akivaizdų pramonės optimizmo ir gamybos tempų lėtėjimą, nepamirškime ir politinių turbulencijų su Baltarusija ir Kinija. Pavyzdžiui, ES pramonei mažinant apsukas, atitinkamai mažėja ir prekių pervežimų poreikis – šie aspektai yra glaudžiai susiję“, – įsitikinęs A. Izgorodinas.

A. Izgorodino teigimu, tai, kad vežėjų verslo būklė blogėja, rodo ir Lietuvos statistikos departamento apklausos. Rugsėjį sausumos transporto bendrovių nuomonė apie dabartinę verslo padėtį stipriai pablogėjo ir per vieną mėnesį nukrito į 2021 m. balandžio lygį. Vežėjų nuomonė apie dabartinę verslo padėtį rugsėjo mėnesį blogėjo sparčiausiai nuo antrojo karantino pabaigos. Tai gali signalizuoti apie pablogėjusią užsakymų dinamiką, išaugusį vežėjų nerimą ir neapibrėžtumą.

Asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus Zenono Buivydo teigimu, įtakos transporto įmonių įsiskolinimų augimui turi ir statistinė bazė – mažėjantis transporto licencijas turinčių bendrovių skaičius nuo pandemijos pradžios.

„Statistika rodo, kad 2021 m. sausį iš prieš pandemiją buvusių 4 577 įmonių Lietuvoje bent vieną darbuotoją turėjo 4 435 bendrovės, turinčios transporto licencijas. Šių metų rugsėjį tokių įmonių skaičius susitraukė iki 4 357 - nuo šių metų pradžios nebeliko 78 bendrovių. Nuo 2021 m. pradžios ženkliai sumažėjo smulkių įmonių, turinčių iki 10 darbuotojų – jei šių metų sausį smulkių transporto bendrovių Lietuvoje buvo 2 684, rugsėjį jų liko 2 584“, – sako Z. Buivydas.

Asociacijos viceprezidento Vyto Bučinsko teigimu, mažėjant transporto įmonių skaičiui, didėja ir vienam vežėjui tenkanti skola „Sodrai“. Pavyzdžiui, smulkių vežėjų grupėje vienai bendrovei tenkanti skola nuo 2021 m. pradžios išaugo 13 proc., – nuo 424 eurų sausį iki 479 eurų vienam vežėjui rugsėjį.

Jo nuomone, smulkių transporto bendrovių skaičiaus mažėjimui įtakos turi transporto verslo kraustymasis į kitas šalis, prastėjanti ekonominė situacija išorės rinkose, vis labiau sutrinkančios tiekimo grandinės.

„Šių metų rugsėjį, lyginant su sausiu, vienam vežėjui tenkanti skola „Sodrai“ išaugo visose įmonių grupėse, išskyrus vidutinio dydžio įmones, kuriose dirba 50-249 darbuotojų. Šios skolos ypač išaugo mažų ir smulkių vežėjų grupėje. Sutrikusios tiekimo grandinės, blogėjanti situacija ES pramonėje, geopolitiniai aspektai – visa tai blogina vežėjų situaciją. Šiuo atveju labai svarbu, kad valstybė adekvačiai reaguotų į kylančias rizikas transporto bendrovėms, kurių pastaruoju metu tik daugėja“, – sako V. Bučinskas.  

Asociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

Šaltinis: https://kreditai.info/pranesimai-spaudai/1937-transporto-imoniu-skola-sodrai-didziausia-nuo-pandemijos-pradzios

Nurodykite el.paštą ir gaukite savo įmonei - 10 Lietuvos įmonių monitoringą ir naujai registruotus nemokumo pranešimus nemokamai!

© Creditreform Lietuva, 2020. Nemokumo Vertinimo Sistema