nemokumas, nemokumo, nemokumui
cr
BETA versija - galimi netikslumai.

Gaukite įmonės įvertinimą NEMOKAMAI ir sužinokite, ar ji įveiks nemokumą

  1. Raskite įmonę ir pasitikrinkite, ar jos nemokumo pranešimų jau yra sistemoje
  2. Spauskite "Pranešti" ir įveskite Jūsų gauto pranešimo duomenis (Jūsų pačių įmonės duomenys bus nuasmeninti)
  3. Gaukite išsamų įmonės įvertinimą NEMOKAMAI
Kas yra Nemokumas?
Lietuvoje nuo 2020-01-01 įsigaliojo nauja LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau- JANĮ) redakcija. Taikomos naujos prievolės įmonės vadovui. Nemokumas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo negali laiku vykdyti turtinių prievolių, arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo tikslas - sudaryti sąlygas veiksmingam juridinių asmenų nemokumo procesui, užtikrinant kreditorių ir juridinių asmenų interesantų interesų pusiausvyrą.
Kokie gali būti mano veiksmai gavus nemokumo pranešimą?
Nemokumo pranešime nurodoma informacija apie įsiskolinimo dydį, gali būti siūlomas skolos mokėjimo grafikas, siūlymas susitarti dėl pagalbos, dalies skolos nurašymo, ar kitų priemonių, kurios padėtų skolininkui įveikti nemokumą ir tęsti veiklą. Susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas ne trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo kreditoriui dienos. Reikia turėti omenyje, kad susitarimai galios tik tuomet, jeigu skolininkas sugebės susitarti su visais savo kreditoriais. Taip pat, jeigu skola Jums viršija įstatymo nustatytą ribą – 10 Vyriausybės patvirtintų MMA dydį (kas šiuo metu sudaro 6070 Eur), Jūs patys galite inicijuoti restruktūrizavimą skolininkui. Kiekvienu atveju Jums reikia įvertinti visas galimybes ir elgtis taip, kaip, Jūsų manymu, pavyks atgauti didžiausią skolos dalį iš nemokumą paskelbusios įmonės, patiriant mažiausias sąnaudas.
Ar galiu įkelti nemokumo pranešimą į nemokumo vertinimo sistemą jei jau nemokumo pranešimas apie įmonę yra įkeltas kažkieno kito?
Taip, net jeigu gautas nemokumo pranešimas jau yra įkeltas nemokumo vertinimo sistemoje kito subjekto, Jūs neprarandate galimybės patalpinti gautą iš skolininko nemokumo pranešimą ir gauti nemokumą paskelbusios įmonės įvertinimą.
Nenoriu įkelti pranešimo. Ar vis tiek galiu gauti nemokumą paskelbusios įmonės įvertinimą?
Nemokumo vertinimo sistema veikia kaip solidari savitarpio pagalbos sistema, todėl norint gauti nemokamą skolininko įvertinimą prašome viešai pasidalinti savo turima informacija apie jį. Daugiau informacijos apie įmones ir jų finansinę padėti galite rasti cr.lt duomenų bazėje. Susisiekite su jos administratoriumi tel. 852661383.
Jeigu sistemoje nėra registruotų įmonės nemokumo pranešimų, ar tai reiškia, kad įmonė moki?
Nors Nemokumo vertinimo sistemoje yra visų Lietuvoje registruotų juridinių asmenų sąrašas, skolininkų nemokumo pranešimus vartotojai į ją įkelia savanoriškai, todėl tai, kad sistemoje nėra įmonės nemokumo pranešimo dar nereiškia, kad įmonė nėra jų išsiuntusi savo kreditoriams.
Kaip nuspręsti, ar verta sutikti su nemokumą paskelbusios įmonės (skolininko) siūlomomis sąlygomis?
Įkėlę skolininko gautą nemokumo pranešimą į Nemokumo vertinimo sistemą gausite aktualų informacijos rinkinį ir pasiūlymą, koks galėtų būti sprendimas. Jūsų sprendimą lemia daug objektyvių ir subjektyvių veiksnių - ne tik skolininko būklė, ir skolos dydis, bet ir Jūsų bendradarbiavimo istorija, tikėjimas įmonės ateitimi ir t.t. Mes pateiksime įvertinimą remiantis mums žinomais išmatuojamais faktoriais, kuris padės apsispręsti. Bet sprendimą turėsite priimti Jūs patys.
Ar turiu teisę atskleisti nemokumo pranešimo turinį?
Nemokumo pranešimas tai įstatymo numatyta privaloma stadija inicijuojant nemokumo bylą, todėl tai nėra dalis privataus susitarimo, kuriems gali būti taikomos konfidencialumo principo taisyklės. Nemokumo pranešimą Jūs gaunate, nes tai yra privaloma skolininko pareiga Jums. Informacija, kuri yra skelbiama nemokumo pranešime nėra konfidenciali, be to pažymėtina, jog BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatos nėra taikomos juridinių asmenų duomenims. Pasitikėjimas mums yra didžiausia vertybė, todėl visi nemokumo pranešimai, talpinami nemokumo vertinimo sistemoje yra nuasmeninti, ir Jūsų duomenys nebus skelbiami.
Ar įkeltas nemokumo pranešimas bus viešai skelbiamas?
Taip, Nemokumo vertinimo sistemoje įkelti nemokumo pranešimai skelbiami viešai, tačiau nemokumo pranešimą įkėlusios įmonės informacija nuasmeninama, todėl nebus galima atpažinti kas įkėlė pranešimą.
Kaip yra vertinamas įmonės nemokumas?
Kaupiantis statistiniams duomenims apie nemokias įmones tikimės parengti matematiškai pagrįstą formulę, kuri atsakys į klausimus dėl nemokios įmonės ateities, įvertinant visus galimus įmonės nemokumą veikiančius faktorius. Kol kas siūlydami sprendimus remiamės ilgamete tarptautine Creditreform tinklo patirtimi vertinant įmonių riziką. Įvertinimo pagrindimui pateiksime IMK ataskaitą, kurioje rasite šią informaciją: pilną ir aktualią kontaktinę įmonės informaciją; apyvartą, metinį pelną, darbuotojų skaičių; nekilnojamojo turto turėjimo faktą; turto areštų kiekį ir datą; teismų, bylų, vėlavimų, viešos informacijos faktų kiekius, datas; transporto priemonių kiekį; deklaruotą veiklą; įstatinį kapitalą; darbuotojų skaičių; SODRA skolas ir atidėjimus. Jei turite klausimų, ar norite sužinoti daugiau apie nemokios įmonės vertinimą, apsilankykite Nemokumo vertinimo sistemos Facebook puslapyje.
Ką daryti jei nepavyko įkelti nemokumo pranešimo?
Jeigu nepavyksta įkelti nemokumo pranešimo į sistemą, ar kyla kokių nors kitų nesklandumų, kreipkitės tel. 852661383, arba nemokumas@cr.lt ir mūsų darbuotojai Jums padės.
Kada gausiu nemokios įmonės įvertinimą po nemokumo pranešimo įkėlimo?
Įmonės įvertinimą ir IMK ataskaitą gausite po nemokumo pranešimo įkėlimo. Įkėlus pranešimą juos iš karto matysite Nemokumo vertinimo sistemos puslapyje.

Nemokumo rūmų vadovas Andrius Bielinis: apie galimai naują bankrotų bangą Lietuvoje

2022-09-27

Ekonomistai, nagrinėjantys makroeknominius rodiklius ir tendencijas vis garsiau kalba apie ekonomikos lėtėjimą, galimą sąstingį ar net tikėtiną recesiją. Įmonės ir verslą vienijančios organizacijos verslo situaciją vertina kaip sparčiai blogėjančią.

Didėjanti infliacija, mažėjantis Lietuvos kainų konkurencingumas, kritusi įmonių produkcijos paklausa daro tiesioginę neigiamą įtaką įmonių mokumui. Optimizmo nesuteikia ir viešoje erdvėje pasirodantys skaičiai bei žinutės. Štai Užimtumo tarnyba šią savaitę paskelbė, kad įspėtų apie atleidimą darbuotojų skaičius – dvigubai didesnis nei pernai. Vis dažniau žinių apie įmonių veiklos apimčių mažinimą, veiklos ar jos dalies stabdymą, galimą įmonių bankrotų bangą.

Apie įmonių patiriamus sunkumus, jų mokumo situaciją, prognozes ir patarimus įmonių vadovams, į ką jie turėtų atkreipti dėmesį, jei įmonė patiria finansinių sunkumų, kalbamės su Nemokumo administratorių rūmų vadovu Andriui Bieliniu.

– Šiuo metu žiniasklaidoje pasigirsta vis daugiau pranešimų apie ateinančią bankrotų bangą. Ar Jūs matote tokių požymių?

– Taip, iš tiesų Nemokumo administratorių rūmus ir nemokumo administratorius pasiekia informacija ir klausimai dėl esamos ekonominės padėties sudėtingumo ir gresiančių įmonių nemokumų bangos. Visgi statistika iki šiol rodo pakankamai stabilią padėti rinkoje. Žvilgtelėjus į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos apibendrintus statistinius duomenis, rugsėjo mėn. jau keletą eilę metų matome tokius skaičius pradėtų bankroto bylų: – 2019 m – 1125 bylos, 2020 m. – 593 bylos, 2021 m. – 515 bylos ir šiemet (2022) – 847 bylos. Tai kol kas nėra drastiško šuolio ar taip vadinamos atėjusios „bankrotų bangos“. Nepasiektas ir 2019 m. bankrotų lygis, kai ekonominė situacija Lietuvoje buvo žymiai stabilesnė.

– Kokios, Jūsų manymu, priežastys lemia, kad nepaisant sparčiai blogėjančios ekonominės padėties situacija su keliamomis nemokumo bylomis vis dar stabili?

– Viena iš priežasčių yra ta, kad įmonių vadovai neįsigilina arba ignoruoja Juridinių asmenų nemokumo įstatyme jiems įtvirtintas pareigas nedelsiant informuoti juridinio asmens dalyvius apie juridinio asmens nemokumo tikimybę, siūlyti spręsti finansinių sunkumų klausimą, ir imtis veiksmų kreditorių interesams apsaugoti, inicijuoti nemokumo procesą, kai juridinis asmuo yra nemokus. Suprantama, kad įmonių vadovams sunku pripažinti, jog įmonė patiria sunkumų, nes tai tarsi rodo jų darbo broką, tačiau susiklosčius sudėtingai situacijai tam tikroje rinkoje tuos sunkumus neretai lemia būtent objektyvios, nuo vadovų nepriklausančios priežastys. Todėl įmonių vadovai neturėtų „kišti galvos į smėlį“, slėpti tikrosios situacijos bei vengti tai įvardinti, nes toks vengimas sąlygoja tiesioginės jų atsakomybės atsiradimą, tame tarpe ir finansinės.

Negaliu nepaminėti ir valstybinių institucijų – SODROS ir Valstybinės mokesčių inspekcijos, kurios įmokų ir mokesčių administravimą, visada stebi ir mato įmonės realią ir aktualią mokumo situaciją. Jos turėtų nedelsiant reaguoti, kai pastebi įmonės nemokumo pagrindų, o esant pagrindams – inicijuoti nemokumo bylos iškėlimą ir tuo užtikrinti ne tik savo bet kitų, ypač smulkiųjų, kreditorių turtinių interesų apsaugą.

– Kodėl Jūs pabrėžiate, kad labai svarbu greita reakcija į įmonės mokymo problemas? Galbūt kartais tikimasi „nekeliant panikos“ išspręsti problemas ir išvengti nemokumo?

– Laiko faktorių pabrėžiu ne veltui. Pirmiausia, – tai svarbu dėl to, kad įmonei tapus nemokia būtų galima užtikrinti realią kreditorių interesų apsaugą. Deja, praktika rodo, kad dabar nemokumo administratoriai, gaunantys administruoti nemokią įmonę, ją gauna jau „tuščią“ – t.y. ne tik be jokio turto, iš kurio dar būtų įmanoma dengti kreditorinius reikalavimus, bet ne ką rečiau – be dalies ar visų finansinių ir teisinių dokumentų. Ir tai, deja, yra neišimtiniai atvejai. Gavus tokias nemokumo bylas mėnesius užtrunkama, kol surenkama ar atstatoma bent dalis informacijos apie realią įmonės padėtį, jos kreditorius ir debitorius. Tačiau net ir sutvarkius formalią dokumentaciją apčiuopiamos naudos tai neduoda nė vienam kreditoriui, nes, kaip ir minėjau, didžiausia problema lieka, kad įmonė atiduota administruoti tik su „ore“ kabančiais turtais ar debitorių skolomis. Taigi įmonės vadovo ar valstybinių institucijų savalaikė reakcija į esamą įmonės padėtį, savaime suprantama, suteiks įmonei žymiai didesnę galimybę sėkmingai restruktūrizuotis ar bent bankroto procese atsiskaityti su didesne dauguma kreditorių.

– Tuomet kaip padengiami tokios „beturtės“ įmonės nemokumo administravimo kaštai, iš ko mokamas administratoriaus atlyginimas?

– Tai yra vienas iš opiausių klausimų, kurį jau ne pirmi metai kelia nemokumo administratorių bendruomenė. Kad būtų aiškesnis vaizdas, galu pateikti pavyzdį. Nemokumo administratorius dalyvaudamas atrankoje, gavo įmonę kuri teismo buvo įvertinta kaip vidutinė, turinti virš 180 000 eurų vertės turto. Administratoriui pradėjus gilintis į situaciją, išaiškėjo, kad teismas priimdamas nutartį ir spręsdamas klausimą dėl įmonės dydžio rėmėsi 2019 m. įmonės finansiniais duomenimis, kas visiškai neatitiko realybės 2022 metais, kai įmonė jau buvo beveik visą turtą „iššvaisčiusi“ ar vaizdingiau sakant „išporceliavusi“. Ką tokiu atveju daryti administratoriui, kuris prisiėmęs administruoti tokią įmonę puikiai supranta, kad ne tik negaus atlygio už ją bet ir turės nemažai išlaidų? Dirbti be atlygio? Mes bandėme apskaičiuoti, kad pvz. mažos įmonės administravimas (įvertinant, kad su administratoriumi bendradarbiauja ir teikia visą informaciją buvęs vadovas, administracija, buhalterija ir t.t.), metams kainuoja nuo 2000 Eur. Ir tai tik pačios minimaliausios išlaidos.

– Ko reikėtų, kad nemokumo procedūros vyktų efektyviau?

– Būtina peržiūrėti visą atlygio politiką. Administratoriui keliami reikalavimai yra kaip aukščiausio lygio profesionalui, o dabartinis gaunamas atlygis visiškai neatitinka reikalaujamų kompetencijų ir jų atsakomybės. Pasiūlymus dėl atlygio politikos ir nemokumą reguliuojančių norminių aktų tobulinimo Rūmai nuolat teikia ir dėl jų diskutuoja su pagrindinėmis nemokumo procesus kuruojančiomis institucijomis – Finansų ministerija ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba. Deja, tenka pripažinti, kad neretai mūsų keliami klausimai ar siūlymai sprendžiami labai vangiai, pasiklysta biurokratiniuose koridoriuose, o kartais – taip ir lieka neišspręsti. Pavyzdžiui, Rūmų teikti ir dar vasaros pradžioje darbo grupėse išdiskutuoti pasiūlymai dėl atrankos tobulinimo iki šio laiko užstrigę Finansų ministerijos koridoriuose. Todėl labai tikimės spartesnio klausimų sprendimo, kad įmonių nemokumo procesai būtų spartesni, efektyvesni ir užtikrinantys kreditorių interesų gynybą.

Šaltinis: https://www.delfi.lt/news/daily/law/nemokumo-rumu-vadovas-andrius-bielinis-apie-galimai-nauja-bankrotu-banga-lietuvoje.d?id=91314849

Nurodykite el.paštą ir gaukite savo įmonei - 10 Lietuvos įmonių monitoringą ir naujai registruotus nemokumo pranešimus nemokamai!

© Creditreform Lietuva, 2020. Nemokumo Vertinimo Sistema