nemokumas, nemokumo, nemokumui
nemokumas, nemokumo, nemokumui
cr
BETA versija - galimi netikslumai.

Tik 3 žingsniai sužinant viską apie nemokumą!

Pasitikrinkite, ar Jus dominančios įmonės nemokumo pranešimai registruoti sistemoje

Nemokumas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo negali laiku atsiskaityti su kreditoriais (vykdyti turtinių prievolių), arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.

Kitaip tariant įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Nemokumas nepakeičia ir nereiškia bankroto, tai yra naujas tarpinis etapas – valstybė padeda nemokiam skolininkui išsaugoti veikiančią įmonę.

Lyginant su ankstesniu bankroto įstatymu dabar, siekdamas inicijuoti nemokumo procesą ir/arba restruktūrizavimą, kreditorius ir pats juridinis asmuo pirmiausia privalės informuoti vienas kitą apie nemokumo procesą ir suteikti ne mažesnį kaip 30 dienų terminą susitarimo dėl pagalbos sudarymui, tokiu būdu išvengiant nemokumo proceso.

  • Susitarimą dėl pagalbos sudaro juridinis asmuo ir kreditoriai, kurių civilines teises ir (ar) pareigas dėl jų suteikiamos pagalbos juridiniam asmeniui finansiniams sunkumams įveikti tiesiogiai sukuria, pakeičia ar panaikina šis susitarimas.
  • Susitarimas dėl pagalbos reiškia susitarimą dėl kreditorių suteikiamos finansinės paramos juridiniam asmeniui, apimančios reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt.
  • Tokį susitarimą reikia sudaryti per 15 – 30 dienų nuo momento kai gavote nemokumo pranešimą.
  • Pranešime turės būti nurodoma juridinio asmens neįvykdyta prievolė ir pažymima, kad, jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, juridinis asmuo/ kreditorius kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo.

Nors Nemokumo vertinimo sistemoje yra visų Lietuvoje registruotų juridinių asmenų sąrašas, skolininkų nemokumo pranešimus vartotojai į ją įkelia savanoriškai, todėl tai, kad sistemoje nėra įmonės nemokumo pranešimo dar nereiškia, kad įmonė nėra jų išsiuntusi savo kreditoriams.

  • Jūsų sprendimą lemia daug objektyvių ir subjektyvių veiksnių - skolininko būklė, skolos dydis, Jūsų bendradarbiavimo istorija, tikėjimas įmonės ateitimi ir kt.
  • Kiekvienu atveju Jums reikia įvertinti visas galimybes ir elgtis taip, kaip, Jūsų manymu, pavyks atgauti didžiausią skolos dalį iš nemokumą paskelbusios įmonės, patiriant mažiausias sąnaudas.
  • Įkėlus skolininko gautą nemokumo pranešimą į Nemokumo vertinimo sistemą gausite aktualų informacijos rinkinį ir pasiūlymą, remiantis mums žinomais išmatuojamais faktoriais, kuris padės Jums apsispręsti.

Kaupiantis statistiniams duomenims apie nemokias įmones tikimės parengti matematiškai pagrįstą formulę, kuri atsakys į klausimus dėl nemokios įmonės ateities, įvertinant visus galimus įmonės nemokumą veikiančius faktorius. Kol kas siūlydami sprendimus remiamės ilgamete tarptautine Creditreform tinklo patirtimi vertinant įmonių riziką. Įvertinimo pagrindimui pateiksime IMK ataskaitą, kurioje rasite šią informaciją: pilną ir aktualią kontaktinę įmonės informaciją; apyvartą, metinį pelną, darbuotojų skaičių; nekilnojamojo turto turėjimo faktą; turto areštų kiekį ir datą; teismų, bylų, vėlavimų, viešos informacijos faktų kiekius, datas; transporto priemonių kiekį; deklaruotą veiklą; įstatinį kapitalą; darbuotojų skaičių; SODRA skolas ir atidėjimus. Jei turite klausimų, ar norite sužinoti daugiau apie nemokios įmonės vertinimą, apsilankykite Nemokumo vertinimo sistemos Facebook puslapyje.
Nurodykite el.paštą ir gaukite savo įmonei - 10 Lietuvos įmonių monitoringą ir naujai registruotus nemokumo pranešimus nemokamai!

© Creditreform Lietuva, 2020. Nemokumo Vertinimo Sistema