Vartotojo vardas   
Slaptažodis  Pamiršau slaptažodį
Registracija
SVARBU: trumpos ataskaitos iš 20 Europos šalių, nuo šiol LENKIJOS ir OLANDIJOS. Užsakymams: nariai@cr.lt, pardavimai@cr.lt
Detali paieška
Pavadinimas* arba Įmonės kodas
Galiojantis PVM kodas
Kontaktinė informacija
+370    
+370    
+370    
Adresas
Detali paieška
Pavadinimas
Crefo numeris
Registro Nr.
Kontaktinė informacija
 
Adresas
 
 

Cr.Lt Įmonių nemokumas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z KITA

2024-02-23 Nr. ***


PRANEŠIMAS 

Dėl nemokumo proceso inicijavimo 


Gerbiamas kreditoriau, informuoju, kad UAB „Algstata (toliau - Bendrovė, UAB „Algstata) susidūrė su finansiniais sunkumais, dėl kurių nėra galimybės atsiskaityti su esamais kreditoriais bei toliau tęsti įmonės veiklą. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, Bendrovės vadovas inicijuoja nemokumo procesą. 

Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 2 str. 7 d. nemokumas apibrėžiamas kaip juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. JANĮ 2 str. 10 d. reglamentuota, kad juridinio asmens restruktūrizavimo procesas (toliau - restruktūrizavimo procesas) - visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones. 

Nurodome, jog šios dienos duomenimis Bendrovės įsiskolinimas Jums/Jūsų bendrovei pagal UAB „Algstata buhalterinės apskaitos dokumentus sudaro *** Eur (be netesybų ir (ar) palūkanų, kurios skaičiuotinos esant skolos dengimo vėlavimams). 

Atsižvelgiant į tai, kad du pagrindiniai Bendrovės debitoriai atsisako vykdyti savo įsipareigojimus, atsižvelgiant į susidariusią situaciją bei UAB „Algstata finansinius rodiklius ir paaiškėjus, kad Bendrovė negalės vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, tame tarpe ir šiame pranešime nurodytos prievolės, nes visi UAB „Algstata įsipareigojimai kreditoriams viršija turimo turto vertę, Bendrovės vadovas inicijuoja Bendrovės nemokumo procesą JANĮ 8 str. 1d. numatyta tvarka. Be to, teismuose UAB „Algstata yra iškelta bylų bei buvo pradėti priverstinio išieškojimo procesai pagal išduotus vykdomuosius dokumentus. 

Vadovaujantis JANĮ 8 str. 1-3 p., prašome per 15 dienų terminą nurodyti, ar sutiktumėte sudaryti susitarimą dėl pagalbos su Bendrove, atsisakant didžiosios dalies turimo reikalavimo į Bendrovę, o likusį reikalavimą išdėstant bent trejų metų laikotarpiui. Kreditorių atsakymai ir/ar pasiūlymai bus vertinami kreditoriams atsisakius reikalavimų, sudarančių ne mažiau kaip 70 proc. nuo bendros kreditorių reikalavimo sumos. Taip pat prašome informuoti, ar sutiktumėte vykdyti Bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka. Pažymime, kad jeigu per 15 dienų terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.). 

Šis pranešimas yra laikomas nemokumo proceso inicijavimo pradžia JANĮ 8 str. prasme bankroto procesų atžvilgiu. 

Kilus klausimams, prašome susisiekti. Esame pasirengę bendradarbiauti. Atsakymą per nurodytą terminą prašome atsiųsti adresu *** arba elektroniniu paštu ***. 

Informuojame, kad per nurodytą 15 dienų terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo Bendrovei ir/ar nesutinka dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka. 


Direktorius ***