Vartotojo vardas   
Slaptažodis  Pamiršau slaptažodį
Registracija
SVARBU: trumpos ataskaitos iš 21 Europos šalių, nuo šiol LENKIJOS ir LATVIJOS. Užsakymams: nariai@cr.lt, pardavimai@cr.lt
Detali paieška
Pavadinimas* arba Įmonės kodas
Galiojantis PVM kodas
Kontaktinė informacija
+370    
+370    
+370    
Adresas
Detali paieška
Pavadinimas
Crefo numeris
Registro Nr.
Kontaktinė informacija
 
Adresas
 
 

Cr.Lt Įmonių nemokumas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z KITA

UAB Smetonos klubas

Juridinio asmens kodas: 304787958 Registracijos adresas: A. Smetonos g. 5, Vilnius 

UAB Smetonos klubas kreditoriui 

Siunčiama kreditoriams pagal pridėtą kreditorių sąrašą registruotu laišku 

PRANEŠIMAS 

Dėl nemokumo (bankroto) proceso inicijavimo 

2023-08-17 Vilnius 


UAB Smetonos klubas“ (juridinio asmens kodas 304787958, registracijos adresas A. Smetonos g. 5. Vilnius, toliau - Bendrovė) įsteigta ir Juridinių asmenų registre įregistruota 2018-03-14. 

Bendrovė ilgą laiką sėkmingai vykdė veiklą, tačiau apyvartinių lėšų trūkumas lėmė tai, kad Bendrovė susidūrė su ilgalaikiais finansiniais sunkumais ir yra nemoki. Bendrovė neturi jokių galimybių atkurti savo mokumo, nėra perspektyvų atkurti įprasto Bendrovės veiklos vykdymo ir stabilizuoti padėtį. 

Informuojame, kad pagal Bendrovė 2023-08-07 duomenimis, Jums yra skolinga sumą, nurodytą pridėtame kreditorių sąraše (Priedas Nr. 1). 

Pagal 2023-07-31 Bendrovės balansą (Priedas Nr. 2), Bendrovės turtą sudaro *** EUR suma, Bendrovės įsipareigojimai kreditoriams sudaro *** EUR sumą (po vienerių metų mokėtinos sumos - *** EUR, per vienerius metus mokėtinos sumos - *** EUR). 

Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 2 str. 7 d. įtvirtinta, kad juridinis asmuo yra nemokus, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. 

Pagal 2023-07-31 Bendrovės finansinės atskaitomybės duomenis, Bendrovės turimi įsipareigojimai viršija jos turimo turto vertę, Bendrovė negeneruoja pakankamai pajamų, kuriomis galėtų ateityje atsiskaityti su kreditoriais, todėl Bendrovė yra nemoki. 

Juridiniam asmeniui tapus nemokiam, juridinio asmens vadovas privalo inicijuoti nemokumo procesą (JANĮ 6 str.). Nemokumo procesas inicijuojamas JANĮ 8 str. nustatyta tvarka. 

Siekdami išspręsti esamus Bendrovės finansinius sunkumus, prašome sudaryti susitarimą dėl pagalbos (JANĮ 8 str. 2 d.). Bendrovė siūlo sudaryti susitarimą, pagal kurį Bendrovė būtų visiškai arba iš dalies atleista nuo skolos Jums mokėjimo, o neatidėtos skolos dalies, jeigu tokia būtų, mokėjimas būtų atidedamas 24 mėn. terminui. Prašome susitarimą dėl pagalbos siųsti el. paštu: ***. 

Jeigu negausime iš Jūsų susitarimo dėl pagalbos per 15 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos (pagal JANĮ 8 str. 1 d., pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos, jeigu jis nebuvo pateiktas elektroninėmis ryšių priemonėmis), Bendrovės vadovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos Bendrovei iškėlimo. 


PRIDEDAMA:  1. Bendrovės kreditorių sąrašas.  2. Bendrovės balansas. 

UAB Smetonos klubas direktorius ***