cr
Nemokumo Vertinimo Sistema
BETA versija - galimi netikslumai.
Pagal 2020-01-01 įsigaliojusį naują Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą, nemokus juridinis asmuo yra įpareigotas laišku susisiekti su kreditoriumi ir pranešti apie negalėjimą laiku ir pilnai įvykdyti prievolių. Jei po pranešimo gavimo yra sudarytas susitarimas dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti, įmonė gali išvengti bankroto proceso vykdymo teismo tvarka. Nemokumas dar nereiškia, kad įmonė bankrutuos, ar bus likviduojama. Siekiant įvertinti nemokumo pranešimą siuntusios įmonės galimybes įveikti nemokumą ir įvykdyti nemokumo plane siūlomas sąlygas, yra vertinami finansiniai, teisiniai, struktūriniai duomenys apie įmonę.
Nemokumo vertinimo sistemos rekomenduojami veiksmai:
 • Jei įmonėje užfiksuotas darbuotojų skaičius yra 0 (išskyrus įmonių tipus: IĮ, MB, TŪB, KŪB, kuriose buvo vykdoma veikla, bet istoriškai nebuvo darbuotojų), siūloma sutikti su skolininko nemokumo plane siūlomomis sąlygomis. Tokios įmonės tikimybė atsigauti ir sėkmingai vykdyti veiklą yra labai maža, todėl, sutikus su skolininko nemokumo plane siūlomais skolų atsiskaitymo terminais, yra tikėtina atgauti skolas.
 • Pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 4 str. 1 dalį, jei įmonė turi galiojančių turto areštų, ar dalyvauja teismų procesuose, negalimas susitarimo dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti sudarymas ne teismo tvarka ir yra reikalingas visų kreditorių susirinkimas.
 • Jei skolininkas yra labai maža įmonė, turinti 1-9 darbuotojus, rekomenduojama sutikti su nemokumo plane siūlomomis sąlygomis tuomet, kai skola neviršija 1071 Eur ir skolos senumas yra mažesnis nei 98 dienos.
 • Jei skolininkas yra maža įmonė, turinti 10-49 darbuotojus, rekomenduojama sutikti su nemokumo plane siūlomomis sąlygomis tuomet, kai skola neviršija 1131 Eur ir skolos senumas yra mažesnis nei 98 dienos.
 • Jei skolininkas yra vidutinė ar didelė įmonė, turinti 50 ar daugiau darbuotojų, rekomenduojama sutikti su nemokumo plane siūlomomis sąlygomis tuomet, kai skola neviršija 1220 Eur ir skolos senumas yra mažesnis nei 98 dienos.
Jei skolininkas nepatenka į nei vieną iš nemokumo vertinimo sistemos punktų, įvertinsime įmonę ir su jumis susisieksime įvestais kontaktiniais duomenimis.
  Jūsų sprendimo pagrindimui pateiksime IMK ataskaitą, kurioje rasite šią informaciją:
 • Pilną ir aktualią kontaktinę įmonės informaciją;
 • Apyvartą, metinį pelną, darbuotojų skaičių;
 • Nekilnojamojo turto turėjimo faktą;
 • Turto areštų kiekį ir datą;
 • Teismų, bylų, vėlavimų, viešos informacijos faktų kiekius, datas, detalią informaciją;
 • Transporto priemonių kiekį, datą;
 • Deklaruotą veiklą;
 • Įstatinį kapitalą;
 • Darbuotojų skaičių;
 • Skolas SODRAI ir skolų atidėjimus
IMK ataskaitos pavyzdys: https://www.cr.lt/pagalba
Norint stebėti jus dominančias įmones, galima užsisakyti informacijos monitoringo paslaugą – tai kasdienis jūs informavimas el. paštu apie dominančių įmonių būklės pasikeitimus.
Pavyzdys: https://www.cr.lt/pagalba/monitoringas

© Creditreform Lietuva, 2020. Nemokumo Vertinimo Sistema