Vartotojo vardas   
Slaptažodis  Pamiršau slaptažodį
Registracija
SVARBU: trumpos ataskaitos iš 21 Europos šalių, nuo šiol LENKIJOS ir LATVIJOS. Užsakymams: nariai@cr.lt, pardavimai@cr.lt
Detali paieška
Pavadinimas* arba Įmonės kodas
Galiojantis PVM kodas
Kontaktinė informacija
+370    
+370    
+370    
Adresas
Detali paieška
Pavadinimas
Crefo numeris
Registro Nr.
Kontaktinė informacija
 
Adresas
 
 

Cr.Lt Įmonių nemokumas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z KITA

UAB “VORUTA MATERIALS” 

Juridinio asmens kodas 300590714, adresas ***,

registro duomenų apie bendrovę tvarkytojas – VĮ „Registrų centras“


PRANEŠIMAS KREDITORIUI

DĖL NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO

2024 m. gegužės 10 d. 

Vilnius


Informuojame gerbiamus kreditorius, kad UAB “Voruta materials” yra labai nepalankioje finansinėje situacijoje ir nėra galimybės atsiskaityti su esamais įmonės kreditorais. Įmonė šiuo metu veiklos nevykdo. Atsižvelgiant į tai, Įmonės vadovas ir vienintelis akcininkas inicijuoja Bendrovės nemokumo procesą. Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 8 str. 1 d. numato, kad juridinio asmens vadovas ar likvidatorius nemokumo procesą inicijuoja pateikdamas pranešimą kreditoriams.


Vadovaujantis JANĮ 8 str. 2 d. UAB „Voruta materials“, juridinio asmens kodas 300590714, reg. Šiltnamių 44-7 Vilniuje, (toliau - „Įmonė“) praneša, kad Įmonė yra neįvykdžiusi Kreditoriui savo piniginių prievolių ir yra Kreditoriaus skolininkė.

Vadovaujantis JANĮ 8 str. 3 d. prašome Jūsų ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos informuoti, ar sutinkate sudaryti susitarimą dėl pagalbos suteikimo. Jeigu nesutinkate sudaryti susitarimą dėl pagalbos suteikimo, prašome informuoti, ar sutinkate Įmonės bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. Šis pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos, jeigu jis nebuvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis. Pažymime, kad vadovaujantis JANĮ 8 str. 2 d. jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

Vadovas ir Vienintelis akcininkas ***