User name   
Password  Forgot Your password
Registration
We are updating the cr.lt portal, and for any questions, we await info@cr.lt or phone +370 5 2661392
Advanced search
Name* or Company code
Valid VAT code
Contact information
+370    
+370    
+370    
Address
Advanced search
Name
Crefo number
Register Number
Contact information
 
Address
 
 

Companies documents in the centre of Registers

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z KITA

ZARASŲ RAJONO ŠVIETIMO, MOKYMO IR SPORTO KLUBAS "MEDIS", 190854193

Document Description Document date Receive date Registration date
Sprendimas likviduoti juridinį asmenį (CK 2.70 str.) 2024-06-12 2024-06-12 2024-06-14
Pranešimas 2022-07-01 2022-11-09 2022-11-10
Pranešimas apie numatomą inicijuoti likvidavimą Registro tvarkytojo iniciatyva pagal CK 2.70 str. 2023-02-21 2023-02-22 2023-02-22
Sprendimas inicijuoti juridinio asmens likvidavimą (CK 2.70 str.) 2023-06-05 2023-06-05 2023-06-05
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2018 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas 2019-12-20 2019-12-20 2019-12-20
Steigiamojo susirinkimo protokolas 1992-09-25 1992-10-26
Įstatai 1992-09-25 1992-10-26
Registravimo korta 1992-10-26 1992-10-26
Visuotinio narių susirinkimo protokolo išrašas 1996-05-20 1996-06-11
Įstatai 1996-05-20 1996-06-11
Prašymas 1996-05-28 1996-06-11
Visuotinio narių susirinkimo protokolas 1999-04-25 1999-05-03
Prašymas Dėl vadovo duomenų pakeitimų įregistravimo 1999-05-03 1999-05-03
Visuotinio narių susirinkimo protokolas 2002-01-11 2002-01-11
Įstatai 2002-01-01 2002-01-16
Prašymas Dėl įstatų nauja redakcija įregistravimo 2002-01-15 2002-01-16
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl paramos gavėjo statuso 2004-06-29 2004-06-29
Registravimo pažymėjimo originalas 2002-01-16 2005-02-23
Prašymas išduoti naują registravimo pažymėjimą 2005-02-17 2005-02-23
Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas 2004-02-14 2005-09-06