Back to top
openAdvanced search
➤ Advanced search
Name* or Company code

Trademark*
Representative*
Valid VAT code
   Contact information
Telephone
+370    
Fax
+370    
Mobile phone
+370    
E-mail
Website
   Address
City
Street House No.

 
close Close close
User name   
Password  Forgot Your password
Registration
Home page
LT EN

Companies documents in the centre of Registers

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ESTUARIJA", 123774536

Document Description Document date Receive date Registration date
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.79 straipsnio pakeitimo įstatymas 2020-06-15 2020-06-15
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 m. finansinė atskaitomybė 2020-04-30 2020-05-11 2020-05-11
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2018 m. finansinė atskaitomybė 2019-04-26 2019-05-22 2019-05-22
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2017 m. finansinė atskaitomybė, trumpo balanso priedas 2018-04-27 2018-05-24 2018-05-24
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2016 m. finansinė atskaitomybė, trumpo balanso priedas 2017-04-28 2017-05-22 2017-05-22
Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą 2017-03-30 2017-03-30 2017-04-04
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) 2016-04-29 2016-11-09 2016-11-09
Vienintelio akcininko sprendimas Dėl įstatinio kapitalo konvertavimo ir įstatų patvirtinimo 2016-09-30 2016-10-05 2016-10-06
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl įstatų įregistravimo 2016-10-05 2016-10-05 2016-10-06
Įgaliojimas 2016-09-22 2016-10-05 2016-10-06
Įstatai 2016-09-30 2016-10-05 2016-10-06
Įgaliojimas 2016-03-01 2016-03-01 2016-03-03
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) 2015-04-15 2015-04-22 2015-04-22
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) 2014-04-30 2014-05-22 2014-05-22
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) 2013-04-30 2013-05-09 2013-05-09
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) 2012-04-30 2012-05-28 2012-05-28
Pranešimas Dėl priimto sprendimo padidinti įstatinį kapitalą 2009-12-11 2009-12-18 2009-12-21
Įsakymas Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas dėl adresų keitimo Naujininkų seniūnijoje 2011-02-19 2011-03-30 2011-03-30
Prašymas Dėl buveinės adreso patikslinimo 2011-03-30 2011-03-30 2011-03-30
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) 2011-04-29 2011-05-23 2011-05-23
Akcininkų sąrašas 2010-09-01 2010-09-30 2010-10-27
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) 2010-04-30 2010-07-29 2010-07-29
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl įstatų įregistravimo 2009-12-23 2009-12-23 2009-12-30
Įstatai 2009-12-11 2009-12-23 2009-12-30
Vienintelio akcininko sprendimas Dėl įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo 2009-12-11 2009-12-18 2009-12-21
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) 2008-04-27 2008-10-03 2008-12-11
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) 2009-04-30 2009-07-31 2009-07-31
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl vadovo duomenų įregistravimo 2008-11-25 2008-11-25 2008-11-26
Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą 2008-10-21 2008-10-23 2008-10-24
Vienintelio akcininko sprendimas Dėl vadovo išrinkimo 2008-09-15 2008-11-19 2008-11-26
Vienintelio akcininko sprendimas Dėl vadovo išrinkimo 2006-03-03 2006-03-06 2006-03-14
Veiklos ataskaita 2004 m. ataskaita 2005-03-31 2005-09-29 2005-09-29
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2004 m. metinė finansinė atskaitomybė: balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas 2005-03-31 2005-09-29 2005-09-29
Vienintelio akcininko sprendimas Dėl vadovo išrinkimo 2005-03-16 2005-05-16 2005-05-20
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2006 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) 2007-04-27 2007-09-28 2007-10-29
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, veiklos ataskaita 2006-04-07 2006-10-03 2006-10-16
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl vadovo duomenų įregistravimo 2006-03-06 2006-03-06 2006-03-14
Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą 2008-02-01 2008-02-05 2008-02-08
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl vadovo duomenų įregistravimo 2005-05-16 2005-05-16 2005-05-20
Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą 2005-05-13 2005-05-17 2005-05-17
Steigimo aktas 1996-10-24 1996-10-24 1996-10-24
Prašymas Dėl vadovo duomenų įregistravimo 1999-04-14 1999-04-19
Įstatai 2002-11-27 2002-12-02
Įstatai 1996-10-24 1996-10-24 1996-10-24
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2003 m. metinė finansinė atskaitomybė: balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita, aiškinamasis raštas 2003-12-31 2004-06-29 2004-07-01
Vienintelio akcininko sprendimas Dėl įstatų patvirtinimo 2004-06-14 2004-06-29 2004-07-01
Įstatai 2004-06-14 2004-06-29 2004-07-01
Registravimo pažymėjimo originalas 1996-10-24 2004-06-29 2004-07-01
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl įstatų įregistravimo, vadovo duomenų patikslinimo 2004-06-29 2004-06-29 2004-07-01
Tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentai Balansas; pelno (nuostolių) ataskaita 2004-12-31 2004-06-29 2004-07-01
Steigėjo sprendimas 1996-10-24 1996-10-24
Prašymas Dėl juridinio asmens įregistravimo 1996-10-24 1996-10-24

Grįžti į viršų