Back to top
openAdvanced search
➤ Advanced search
Name* or Company code

Trademark*
Representative*
Valid VAT code
   Contact information
Telephone
+370    
Fax
+370    
Mobile phone
+370    
E-mail
Website
   Address
City
Street House No.

 
close Close close
User name   
Password  Forgot Your password
Registration
Home page
LT EN

Companies documents in the centre of Registers

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z KITA

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "AGRIVITA", 123048934

Document Description Document date Receive date Registration date
Įgaliojimo panaikinimas 2018-09-27 2018-09-27 2020-05-18
Įgaliojimas 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-25
Pranešimas apie numatomą inicijuoti likvidavimą Registro tvarkytojo iniciatyva pagal CK 2.70 str. 2020-09-03 2020-09-04 2020-09-09
Vienintelio akcininko sprendimas 2020-05-15 2020-05-15 2020-05-18
Sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei 2020-05-15 2020-05-15 2020-05-18
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E 2020-05-15 2020-05-15 2020-05-18
Įgaliojimas 2018-09-13 2018-09-26 2018-09-27
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas 2018-04-27 2018-04-27 2018-04-27
Vienintelio akcininko sprendimas 2017-02-20 2017-02-23 2017-02-28
Įstatai 2017-02-20 2017-02-23 2017-02-28
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E 2017-02-23 2017-02-23 2017-02-28
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas 2011-04-29 2016-07-20 2016-07-20
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas 2012-04-30 2016-07-20 2016-07-20
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas 2013-04-30 2016-07-20 2016-07-20
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas 2014-04-30 2016-07-20 2016-07-20
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas 2015-04-30 2016-07-20 2016-07-20
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas 2016-04-29 2016-07-20 2016-07-20
Vienintelio akcininko sprendimas Dėl vadovo išrinkimo 2013-05-13 2013-05-21 2013-05-24
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl vadovo duomenų įregistravimo 2013-05-21 2013-05-21 2013-05-24
Akcininkų sąrašas 2010-09-29 2010-10-05 2010-11-10
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas 2010-04-30 2010-06-11 2010-06-11
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas 2008-04-30 2008-10-07 2008-12-05
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas 2009-04-30 2009-06-08 2009-06-08
Steigimo sutartis 1995-03-31 1995-04-13
Įstatai 1995-03-31 1995-04-13
Steigiamojo susirinkimo protokolas 1995-04-04 1995-04-13
Prašymas Dėl juridinio asmens įregistravimo 1995-04-05 1995-04-13
Įstatai 1997-03-17 1997-03-14
Įstatų pakeitimai Dėl veiklos papildymo 1998-10-20 1998-11-02
Įstatai 1999-04-07 1999-04-20
Įstatų pakeitimai Dėl veiklos papildymo 2001-04-12 2001-04-18
Įstatų pakeitimai Dėl veiklos papildymo 2002-08-09 2002-08-19
Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas Dėl vadovo išrinkimo 2003-06-06 2003-06-30
Prašymas Dėl naujos įstatų redakcijos ir vadovo išrinkimo 2003-06-30 2003-06-30
Įstatų pakeitimai Dėl veiklos papildymo 2003-10-29 2003-10-31
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2003 m. metinė finansinė atskaitomybė: balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita, aiškinamasis raštas 2004-05-03 2004-07-19 2004-07-19
Veiklos ataskaita 2004 m. ataskaita 2005-05-30 2005-06-14 2005-06-14
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2004 m. metinė finansinė atskaitomybė: balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas 2005-05-30 2005-06-14 2005-06-14
Registravimo pažymėjimo originalas 1995-04-13 2005-07-29 2005-08-02
Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas Dėl naujos įstatų redakcijos 2005-06-14 2005-07-29 2005-08-02
Įstatai 2005-06-14 2005-07-29 2005-08-02
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl naujos įstatų redakcijos įregistravimo 2005-07-29 2005-07-29 2005-08-02
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, veiklos ataskaita 2006-04-28 2006-05-31 2006-07-27
Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas Dėl vadovo išrinkimo 2006-11-28 2007-01-04 2007-01-08
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl vadovo duomenų įregistravimo 2007-01-04 2007-01-04 2007-01-08
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2006 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas 2007-09-28 2007-10-03 2007-11-06
Vienintelio akcininko sprendimas Dėl vadovo išrinkimo 2007-10-22 2007-11-09 2007-11-10
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl vadovo ir akcininko duomenų įregistravimo 2007-11-09 2007-11-09 2007-11-10

Grįžti į viršų