User name   
Password  Forgot Your password
Registration
We are updating the cr.lt portal, and for any questions, we await info@cr.lt or phone +370 5 2661392
Advanced search
Name* or Company code
Valid VAT code
Contact information
+370    
+370    
+370    
Address
Advanced search
Name
Crefo number
Register Number
Contact information
 
Address
 
 

Companies documents in the centre of Registers

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z KITA

ŠOKĖJŲ KLUBAS "RUSNIETIS", 302331112

Document Description Document date Receive date Registration date
Sprendimas likviduoti juridinį asmenį (CK 2.70 str.) 2024-06-12 2024-06-12 2024-06-14
Pranešimas 2022-07-02 2022-10-20 2022-11-08
Pranešimas apie numatomą inicijuoti likvidavimą Registro tvarkytojo iniciatyva pagal CK 2.70 str. 2023-02-21 2023-02-23 2023-02-23
Sprendimas inicijuoti juridinio asmens likvidavimą (CK 2.70 str.) 2023-06-05 2023-06-05 2023-06-07
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2018 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos 2019-10-03 2019-10-03 2019-10-03
Prašymas laikinai įrašyti į Juridinių asmenų registrą pavadinimą 2009-04-07 2009-04-07 2009-04-17
Pažyma apie laikiną pavadinimo įrašymą 2009-04-08 2009-04-16 2009-04-17
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2017 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) 2018-11-16 2018-11-20 2018-11-20
Steigimo sutartis 2009-04-03 2009-04-16 2009-04-17
Prašymas laikinai įtraukti į Juridinių asmenų registrą pavadinimą 2009-04-07 2009-04-07 2009-04-17
Pažyma apie laikiną pavadinimo įtraukimą 2009-04-08 2009-04-16 2009-04-17
Steigiamojo susirinkimo protokolas 2009-04-10 2009-04-16 2009-04-17
Įstatai 2009-04-10 2009-04-16 2009-04-17
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre 2009-04-16 2009-04-16 2009-04-17