User name   
Password  Forgot Your password
Registration
We are updating the cr.lt portal, and for any questions, we await info@cr.lt or phone +370 5 2661392
Advanced search
Name* or Company code
Valid VAT code
Contact information
+370    
+370    
+370    
Address
Advanced search
Name
Crefo number
Register Number
Contact information
 
Address
 
 

Companies documents in the centre of Registers

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z KITA

LIETUVOS ASOCIACIJA "JAUNIMAS - PIRMYN", 302996902

Document Description Document date Receive date Registration date
Sprendimas likviduoti juridinį asmenį (CK 2.70 str.) 2024-06-12 2024-06-12 2024-06-12
Pranešimas 2022-07-02 2022-10-20 2022-11-07
Pranešimas apie numatomą inicijuoti likvidavimą Registro tvarkytojo iniciatyva pagal CK 2.70 str. 2023-02-22 2023-02-22 2023-02-23
Sprendimas inicijuoti juridinio asmens likvidavimą (CK 2.70 str.) 2023-06-05 2023-06-05 2023-06-06
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2017 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos 2018-04-30 2020-06-02 2020-06-02
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2018 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos 2019-04-30 2020-06-02 2020-06-02
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) 2017-05-24 2019-07-24 2019-07-24
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas 2016-05-05 2016-06-01 2016-06-01
Įgaliojimas 2016-05-05 2016-05-19 2016-05-19
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl paramos gavėjo statuso suteikimo 2014-09-10 2014-09-10 2014-09-12
Visuotinio narių susirinkimo sprendimas Dėl vadovo ir valdybos pirmininko išrinkimo 2013-08-28 2013-09-18 2013-09-18
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl vadovo ir valdybos pirmininko duomenų įregistravimo 2013-08-28 2013-08-30 2013-09-18
Steigimo sutartis 2013-01-27 2013-02-07 2013-02-11
Įstatai 2013-01-27 2013-02-07 2013-02-11
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl juridinio asmens įregistravimo 2013-02-06 2013-02-07 2013-02-11