User name   
Password  Forgot Your password
Registration
We are updating the cr.lt portal, and for any questions, we await info@cr.lt or phone +370 5 2661392
Advanced search
Name* or Company code
Valid VAT code
Contact information
+370    
+370    
+370    
Address
Advanced search
Name
Crefo number
Register Number
Contact information
 
Address
 
 

Companies documents in the centre of Registers

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z KITA

KAUNO LIETUVIŠKOSIOS SAVIGYNOS ASOCIACIJA, 300614364

Document Description Document date Receive date Registration date
Sprendimas likviduoti juridinį asmenį (CK 2.70 str.) 2024-06-12 2024-06-12 2024-06-12
Pranešimas 2022-07-09 2022-11-10 2022-11-10
Pranešimas apie numatomą inicijuoti likvidavimą Registro tvarkytojo iniciatyva pagal CK 2.70 str. 2023-02-22 2023-02-22 2023-02-23
Sprendimas inicijuoti juridinio asmens likvidavimą (CK 2.70 str.) 2023-06-05 2023-06-05 2023-06-06
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2018 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) 2019-04-15 2019-05-28 2019-05-28
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas 2016-04-21 2018-12-06 2018-12-06
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) 2017-04-25 2018-12-06 2018-12-06
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2017 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) 2018-05-20 2018-12-06 2018-12-06
Visuotinio narių susirinkimo protokolas Dėl buveinės keitimo 2017-09-20 2017-10-13 2017-10-17
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl buveinės keitimo įregistravimo 2017-10-13 2017-10-13 2017-10-17
Sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei 2017-10-13 2017-10-13 2017-10-17
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl steigimo dokumentų keitimo įregistravimo 2017-09-18 2017-09-18 2017-09-19
Įstatai 2017-08-08 2017-09-18 2017-09-19
Įgaliojimas 2016-05-03 2016-06-17 2016-06-20
Įgaliojimas 2014-11-07 2014-11-10 2014-11-18
Visuotinio narių susirinkimo protokolas Dėl valdybos nario rinkimo 2014-11-07 2014-11-10 2014-11-18
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl valdybos nario keitimo įregistravimo 2014-11-10 2014-11-10 2014-11-18
Visuotinio narių susirinkimo protokolas Dėl valdybos rinkimo 2013-11-08 2013-11-04 2013-11-12
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl vadovo, valdybos keitimo įregistravimo 2013-11-08 2013-11-04 2013-11-12
Valdybos posėdžio protokolas Dėl prezidento, valdybos pirmininko rinkimo 2013-11-08 2013-11-04 2013-11-12
Visuotinio narių susirinkimo protokolas Dėl valdymo organo narių rinkimo 2009-01-26 2009-02-06 2009-02-12
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl valdymo organo narių registravimo 2009-02-06 2009-02-06 2009-02-12
Steigimo sutartis 2006-09-13 2006-10-27 2006-11-09
Įstatai 2006-09-13 2006-10-27 2006-11-09
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl juridinio asmens įregistravimo 2006-10-16 2006-10-27 2006-11-09
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl paramos gavėjo statuso 2007-04-03 2007-04-03 2007-04-11