User name   
Password  Forgot Your password
Registration
We are updating the cr.lt portal, and for any questions, we await info@cr.lt or phone +370 5 2661392
Advanced search
Name* or Company code
Valid VAT code
Contact information
+370    
+370    
+370    
Address
Advanced search
Name
Crefo number
Register Number
Contact information
 
Address
 
 

Companies documents in the centre of Registers

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z KITA

EKOLOGŲ KLUBAS "MEDEINA", 173260886

Document Description Document date Receive date Registration date
Sprendimas likviduoti juridinį asmenį (CK 2.70 str.) 2024-06-12 2024-06-12 2024-06-12
Pranešimas 2022-07-01 2022-10-17 2022-10-18
Pranešimas apie numatomą inicijuoti likvidavimą Registro tvarkytojo iniciatyva pagal CK 2.70 str. 2023-02-21 2023-02-22 2023-02-23
Sprendimas inicijuoti juridinio asmens likvidavimą (CK 2.70 str.) 2023-06-05 2023-06-05 2023-06-05
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 m. finansinė atskaitomybė, patvirtinta metinė ataskaita 2023-06-05 2023-06-05 2023-06-05
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2020 m. finansinė atskaitomybė, patvirtinta metinė ataskaita 2023-06-05 2023-06-05 2023-06-05
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. finansinė atskaitomybė, patvirtinta metinė ataskaita 2023-06-05 2023-06-05 2023-06-05
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2022 m. finansinė atskaitomybė, patvirtinta metinė ataskaita 2023-06-05 2023-06-05 2023-06-05
Visuotinio narių susirinkimo protokolas Dėl vadovo išrinkimo 2020-01-07 2020-02-21 2020-02-25
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl vadovo duomenų įregistravimo 2020-02-21 2020-02-21 2020-02-25
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2018 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) 2018-12-31 2019-06-03 2019-06-03
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2017 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) 2017-12-31 2018-02-20 2018-02-20
Prašymas Dėl pakeisto buveinės adreso įregistravimo 2000-04-13 2000-04-13
Protokolas Konferencijos protokolas dėl valdybos narių ir pirmininko rinkimų 2011-03-21 2011-03-24 2011-03-29
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl pakeistų įstatų ir vadovo duomenų įregistravimo, valdybos išregistravimo 2016-10-19 2016-10-19 2016-10-25
Įstatai 2016-10-04 2016-10-19 2016-10-25
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas 2016-04-27 2016-04-27 2016-04-27
Įstatai 1998-01-14 1998-01-14
Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas 2004-01-22 2005-11-29
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl valdybos duomenų įregistravimo, paramos gavėjo statuso suteikimo 2011-03-24 2011-03-24 2011-03-29
Įgaliojimas 2016-04-20 2016-04-20 2016-04-22
Duomenų bazėje dokumentas nenurodytas 1998-01-14 1998-01-14